Undersköterskor, personliga assistenter och vårdbiträden är de yrkesgrupper som oftast blir sjukskrivna till följd av att de utsatts för sexuella trakasserier. De står för 62 procent av anmälningarna där trakasserier lett till arbetssjukdom, visar ny statistik som KA begärt ut från Arbetsmiljöverket. För att räknas som arbetssjukdom måste trakasserierna vara så allvarliga att de lett till psykiska besvär. 

Personalen som anmält kommer från två grupper, dels de som arbetar med äldreomsorg, dels de som arbetar med LSS. De som trakasserat dem har varit brukare, chefer eller kolleger. 

Utsatta av kollegor är dubbelt utsatta

Johanna Rickne, professor vid institutionen för social forskning vid Stockholms universitet, har under många år forskat om sexuella trakasserier. Hon menar att de som utsatts av chefer eller kolleger kan ha större risk för sjukdom. 

– De riskerar att bli dubbelt utsatta. Det kan höra från kolleger “vad håller du på med, du ska inte anklaga någon”. De riskerar också att särbehandlas och missgynnas av chefer.

Tre år efteråt har 25 procent bytt arbetsplats. Det är fler än de som byter arbete normalt sett. 

Johanna Rickne, professor vid Institutionen för social forskning vid Stockholms Universitet

Hennes forskning visar också att det är vanligt att sextrakasserade kvinnor byter arbete. 

– Tre år efteråt har 25 procent bytt arbetsplats. Det är fler än de som byter arbete normalt sett. 

Många berättar aldrig

En undersökning från Kantar Sifo visar att en majoritet aldrig berättar om det som hänt (läs undersökningen här, i PDF-format). 

I de fall där chefen ändå får veta agerar den i färre än hälften av fallen, trots att det är lag på det.

Går att anmäla arbetsgivaren

– Finns det en person som säger sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier av en kollega måste arbetsgivaren göra en utredning, även när ord står mot ord. Undantaget är endast om det är helt uppenbart för arbetsgivaren att det inte har skett, säger Matilda Davin Omar, beredningsutredare på Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Om det inte blir en utredning finns möjligheten att anmäla arbetsgivaren till DO som kan bli skyldig att betala ersättning.