När Keolis i juni 2022 tog över trafik från Nobina i Uppsala län tog de också över 90 procent av personalen. Kommunal menar att all personal borde ha tagits över vilket inte skedde. Enligt förbundet rör det sig därför om felaktiga avskedanden.

Kommunal stämmer Keolis för brott mot EU:s regel om övertagande av personal vid överlåtelse av verksamhet, en regel som också finns i lagen om anställningsskydd, las. Facket kräver 3,9 miljoner kronor.

Har fått tillsvidareanställningar

Totalt handlar det om 28 förare, varav sex blev helt utan anställning hos Keolis. Övriga fick provanställningar och en fick kortare sysselsättningsgrad hos Keolis än hos Nobina.

Att de provanställda nu har fått tillsvidareanställningar spelar ingen roll enligt Kommunal. De borde ha fått fast anställning från början.

Målet kommer upp i Arbetsdomstolen den 28-29 mars.