Det finns en EU-lag som säger att när ett företag tar över verksamhet från ett annat bolag ska berörd personal tas över med samma anställningsvillkor som tidigare.

Denna EU-lag om personalens skydd vid verksamhetsövergång finns med som en paragraf i svenska lagen om anställningsskydd.

Anställda fick söka jobbet på nytt 

När den regionala trafikmyndigheten UL senast upphandlade trafiken avstod den från att kräva att berörd personal ska tas över från bolag som förlorar trafiken. Detta krav är vanligt på andra håll, till exempel i Stockholm.

Då flyttar berörd personal över sin anställning till den nye entreprenörern och får då tillgodoräkna sig anställningsåren hos den tidigare arbetsgivaren.

Men UL:s trafikchef Johanna Bång förklarade att UL valde bort krav om personalövertagande för att få ut så mycket som möjligt för skattebetalarnas pengar.

Kommunal protesterade när personal hos Nobina sades upp och tvingades söka sina jobb på nytt hos den nye entreprenören.

Strider mot lagen

Nu har Kommunal krävt förhandlingar med Keolis om att ett 40-tal förare blivit provanställda och att fyra personer utan motivering fått nej på sina jobbansökningar.

– Eftersom det handlar om personalövertagande kan du inte bli provanställd. Du har redan en anställning. De fyra som inte har tagits över menar vi har blivit felaktigt avskedade, säger avdelningsombudsman Anders Blixt.

Anders Blixt, Kommunal.
Anders Blixt, Kommunal.

En av dem som inte har tagits över är Qusay Zagmout som arbetade i Nobinas tvätt- och servicehall.

– Jag har inte fått någon förklaring. Och jag mår inte bra på grund av det. Det har påverkat min självkänsla, säger Qusay Zagmout som nu är arbetslös och lever på a-kassa.

Han tycker att det är bra att Kommunal tar strid för kravet att all personal ska tas över.

Keolis menar att det inte är en verksamhetsövergång enligt lagen.

Kan avgöras i Arbetsdomstolen

Tvisten kan ta tid att lösa. Första steget är lokal förhandling som mycket väl kan hamna i en central förhandling innan den avgörs i Arbetsdomstolen. En dom där kan ändra rättsläget när det gäller var som räknas som personalövertagande i kollektivtrafik.

Arbetsdomstolen har i en gammal dom, som bygger på en tidigare dom i EU-domstolen, slagit fast att det krävs att bussar, depåer samt majoriteten av personalen tas över för att det ska räknas som en verksamhetsövergång. Keolis övertagande i Uppsala uppfyller inte det kravet.

Ny EU-dom

Men Kommunal hänvisar till en ny dom från förra året i EU-domstolen. Den säger att det inte är nödvändigt att också bussar och depåer tas över.

Det kan ändå anses vara en verksamhetsövergång om merparten av personalen tas över och verksamheten pågår utan avbrott efter att det nya bolaget har tagit över. Då anses den ekonomiska enheten har bevarat sin identitet.

Det här ökar anställningstryggheten för trafikpersonal när en ny entreprenör tar över.

Anders Blixt, Kommunal

Anders Blixt menar att den nya domen från EU-domstolen ger Kommunal nya möjligheter att driva kravet om personalövertagande vid verksamhetsövergång, i de fall kravet inte redan finns med som ett villkor vid upphandling.

– Det här ökar anställningstryggheten för trafikpersonal när en ny entreprenör tar över, säger han.