Som KA berättat har hälften av kommunerna som svarat på KA:s enkät om personalbrist angett att de infört någon typ av servicegrupp med outbildad personal i äldreomsorgen.

Tanken med det är att i tider av undersköterskebrist låta undersköterskorna jobba med det de är utbildade för och att personal utan omvårdnadsutbildning kan utföra serviceinsatser som städ, tvätt och handling.

Men Kommunal tycker inte att det är en bra lösning.

– Vi ser stora risker i att det används som ett sätt att urholka hemtjänsten. Det kommer leda till att ännu större andel av äldreomsorgen utförs av helt outbildade och att större andel blir privat, eftersom det är enkelt för kommunen att lägga serviceinsatser på entreprenad, säger Mari Huupponen, utredare på Kommunal.

Uppdelning inom arbetslag

Hon säger också att det är svårt om man saknar omsorgsutbildning att upptäcka om någon behöver mer hjälp, och att det därför är viktigt att även de som städar och handlar har den kompetensen.

KA skrev om Grums i Värmland, där det funnits en servicegrupp i hemtjänsten i över tio år och där personalen är nöjda. I sociala medier uttrycker många undersköterskor att de borde få slippa städa och ägna sig åt det de är utbildade för.

Mari Huupponen, Kommunal.
Mari Huupponen, Kommunal.

Mari Huupponen har förståelse för det och säger att Kommunal också tycker att ”alla ska få jobba på toppen av sin kompetens”.

Men hon menar att uppdelning av arbetsuppgifter kan ske inom ett arbetslag, exempelvis att det är undersköterskorna som är ansvariga för det medicinska i hemtjänsten. Att göra en organisatorisk uppdelning där service plockas ut och blir en egen organisation är Kommunal dock emot.

Inte riktig brist på personal

Mari Huupponen säger att de förslag på lösningar som arbetsgivarna pratar om, som servicegrupper, digitalisering och att gå i pension senare, inte kommer lösa problemet med personalbrist.

Hon menar att det finns många undersköterskor som inte jobbar inom vård och omsorg och att det betyder att det egentligen inte är brist på personal – utan på arbetskraft som vill jobba under de villkor och löner som erbjuds.

Det är inte sådana här små lösningar som kommer rädda äldreomsorgen.

Mari Huupponen

– Det är inte sådana här små lösningar som kommer rädda äldreomsorgen. Den lösningen som ingen erbjuder är att reglera äldreomsorgen. Vi ska bygga ut den till något större, något bättre. Erbjuda bättre villkor, professionalisera äldreomsorgen. Hela äldreomsorgen behöver reglering, finansiering och professionalisering för att överleva.