Vårdbiträdet Mattias Cronesberry hade jobbat i hemtjänsten i värmländska Grums i några år när han fick valet att börja i den nystartade servicegruppen om han ville ha kvar jobbet. Anledningen var att kommunen började ställa krav på undersköterskeutbildning för att jobba i hemtjänsten.

För Mattias Cronesberry var det ett bättre alternativ att börja i servicegruppen än att sätta sig i skolbänken. Det är drygt tio år sedan nu och han stortrivs.

– Jag tycker att det är en jättebra lösning för då vet kunden vilka de ska ta kontakt med när det gäller serviceinsatser. Om det är hemtjänsten som har hand om det så är det nya personer hela tiden, säger Mattias Cronesberry.

Servicegruppen har hand om städ, inköp och tvätt, hämtar medicin på apoteket och installerar trygghetslarm. De är en liten, sammansvetsad grupp och har sina ansvarsområden. Mattias Cronesberry handlar, tvättar, hämtar ut mediciner och sätter trygghetslarm.

Hälften av kommunerna har servicegrupp

Det är akut brist på personal i äldreomsorgen i många kommuner, som KA kunnat berätta om. Framför allt är det brist på undersköterskor. En lösning som fler och fler kommuner inför och ännu fler diskuterar är att dela upp service- och omsorgsinsatser på olika personalkategorier. På så sätt kan undersköterskorna ägna sig åt det som de är utbildade för och andra personer kan utföra det som inte kräver omvårdnadsutbildning.

I KA:s enkät om personalbristen svarar hälften av kommunerna att de har infört någon form av servicegrupp. Flera som svarat nej skriver att de har beslutat att införa det eller att det diskuteras i kommunen.  

Mattias Cronesberry levererar maten hem till Gullan och Holger Gunnarsson.

Undersköterskan Annika Olsson jobbar i Grums hemtjänst och är liksom Mattias Cronesberry i servicegruppen positiv till uppdelningen.

– Det är toppen att vi kan ägna oss åt kunderna, inte städa och tvätta. Tidigare var man tvungen att boka tvättid, det var svårt att hålla de tiderna och kunderna blev drabbade för att man sprang emellan, säger Annika Olsson.

Samarbetet mellan hemtjänsten och servicegruppen fungerar bra, tycker både Annika Olsson och Mattias Cronesberry. Om det är sjukdom i servicegruppen kan personal från hemtjänsten behöva rycka in och om någon brukare vill lägga till något på inköpslistan kan de säga till någon ur hemtjänsten som meddelar servicegruppen.

Ändå personalbrist i Grums

Annika Olsson säger att det trots servicegruppen är stor brist på undersköterskor i Grums.

– Det är kris varenda dag. Men det är toppen att bara kunna ägna sig åt kunderna. Som det ser ut i dag skulle det aldrig funka annars.

Petra Henningsson är områdeschef för hemtjänsten i Grums kommun. Servicegruppen startade före hennes tid, men hon säger att tanken var att frigöra tid för undersköterskorna.

– Vi har fortfarande brist på utbildade undersköterskor så det är klart att det här är jättebra. Det var bra under pandemin också att undersköterskorna inte behövde göra inköp och springa i affärer, säger Petra Henningsson.