Lönetillägget är ett försök från den politiska ledningen att få medarbetarna att stanna kvar i regionen. Sjuksköterskor och barnmorskor får alltså tre gånger mer än undersköterskor och skötare.

– Det som gör våra medlemmar arga är att det är skillnad. Att det är olika löner har de full förståelse för utifrån att det är olika utbildningar och ansvar. Men man satsar aldrig på våra yrkesgrupper, säger Karin Svedlert.

Fler yrkesgrupper utesluts

Hon är också kritisk till att ambulanssjukvårdare i beredskap inte får någon ersättning för tiden de ligger i beredskap. Tidigare har Kommunal också yttrat kritik över att mindre yrkesgrupper som barnsköterskor och steriltekniker inte alls omfattas av ersättningen.

– Våra medlemmar skyller inte på sjuksköterskorna, utan det är politiken och högsta ledningen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen som har fattat beslutet, betonar Karin Svedlert.

När beslutet blev offentligt väcktes ett stort raseri. Medlemmar har messat, ringt och skrivit till Kommunals sektion. Facket skrev ett öppet brev till beslutsfattarna och har också bjudit in till ett möte för medlemmar, politiker och regionledning som ska hållas på måndag kväll.

Har ni någon förståelse för att det oftast är svårare att få tag i sjuksköterskor än undersköterskor?

– Det är det svar vi får från arbetsgivaren. Men det vi ser nu är att det är brist på utbildade undersköterskor som klarar att jobba inom akutsjukvård.

”Förstår besvikelsen”

Hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa svarar på kritiken i en skriftlig kommentar till Kommunalarbetaren:

”Jag har förståelse för deras reaktion och besvikelse. Vårt förslag på ersättningar är helt grundat på det bekymmersamma vårdplatsläge vi har på sjukhusen och den huvudsakliga orsaken just idag är en brist på sjuksköterskor på våra dygnetruntaavdelningar. Därför har vi sett den som nödvändigt att rikta satsningen mer mot den yrkesgruppen, men vi ser också att undersköterskor är viktiga och vill därför att även de ska omfattas av satsningen, trots att vi just i nuläget inte har samma brist på dessa.”

Kritik också i Jämtland

Även i Region Jämtland väcker skillnader mellan sjuksköterskor och undersköterskor protester. Där har man startat en namninsamling efter att en satsning lett till höga löneökningar för sjuksköterskor men inte för undersköterskor.

– Regionens sjuksköterskor fick ett lönelyft på 4 000–6 000 kronor i månaden. Även regionpolitikernas arvoden höjdes med flera tusenlappar i månaden. Vad fick vi? 400 kronor, säger undersköterskan Ulrika Wassberg till Länstidningen.