År 2000 fick sjuksköterskor och barnmorskor på Akademiska sjukhuset i Uppsala ett nattillägg på 2 000 kronor i månaden till dem som har roterande tjänst och arbetar dag, kväll och natt. Undersköterskorna fick ingenting. Nu höjs tillägget till 4 000 kronor, utöver avtalsförhandlad ob. Fortfarande får undersköterskor och skötare noll.

– Medlemmarna är förgrymmade. Återigen ger man bara till en yrkesgrupp, vi jobbar ju ihop, vi är ju ett team. Det är lika jobbigt för mig att jobba på julafton som det är för en sjuksköterska. Jag försakar också min familj, men vi är inte värda lika mycket, säger Pia Söderman.

Kommunal startar namninsamling

Hon säger att Kommunal inte har något emot att sjuksköterskor får högre lönelyft, det är det faktum att just tillägget faller ut så orättvist som man är upprörd över. Kommunal förklarade sig oenigt i samverkan och i mbl-förhandlingarna och har nu startat en namninsamling för mer rättvisa lönetillägg. I skrivande stund har 1 400 personer skrivit under.

– Vi ska lämna över den till politikerna för att visa vad vi tycker. För hur vi än argumenterar med arbetsgivarna så lyckas vi inte.

Överväger att sluta

Pia Söderman säger också att hon har fått signaler från medlemmar som närmar sig pensionsåldern som nu har tappat motivationen att arbeta kvar för regionen och kommer att sluta.

– Arbetsgivaren säger att det här görs för att det fattas vårdplatser, men det kommer ju att fattas undersköterskor och då kan man ändå inte öppna vårdplatserna.

Politiker litar på cheferna

Regionrådet Stefan Olsson (M) är ansvarig politiker. Han hänvisar till lönesättande chefer, men säger också att han litar på deras bedömningar.

– Akademiska sjukhuset behöver extra pengar för att säkerställa att man har rätt kompetens i vården. Det Akademiska sjukhuset nämnde var att man skulle kunna behålla sjuksköterskor med lång erfarenhet. Man utgår från var man har de största flaskhalsarna och så lägger man pengarna på det. Jag ser inga felaktiga bedömningar.

Vad säger du till en undersköterska som inte får del av det här lyftet?

– Ja, att det kommer en löneöversyn och att man bör ta upp frågan om undersköterskornas löner i den.