Stora skillnader

Här är skillnaderna störst mellan undersköterskor och sjuksköterskor:

 • Region Dalarna
 • Tiohundra AB Norrtälje
 • Region Sörmland

Här är skillnaderna minst mellan undersköterskor och sjuksköterskor:

 • Region Värmland
 • Region Västernorrland
 • Region Jämtland Härjedalen

Här är skillnaderna störst mellan barnsköterskor och sjuksköterskor:

 • Region Gotland
 • Region Östergötland
 • Region Dalarna

Här är skillnaderna minst mellan barnsköterskor och sjuksköterskor:

 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Västerbotten
 • Västra Götalandsregionen