50 varslade inom förskolan i Katrineholm och upp till 75 befarade varsel i grannkommunen Eskilstuna. Det har lokala Sörmlandsmedier kunnat rapportera om de senaste dagarna. I Eskilstuna har ännu inget faktiskt varsel lagts, men kommunen har sagt att det sannolikt kommer. I Katrineholm har man redan tidigare beslutat om att lägga ner två förskolor. Berörda grupper är i Katrineholm outbildade så kallade barnskötarbiträden men också enstaka barnskötare, i Eskilstuna har man uttryckligen nämnt barnskötare, inte förskollärare.

– Det är ofta våra grupper som får ta smällen när kommunen ligger minus i budgeten. Självklart blir det en stor oro bland medlemmarna när sådana här saker händer, säger Jasmine Berglund.

Färre barn

Bakgrunden är sjunkande barnantal. I Katrineholm räknar man med 130 färre barn i förskolan till hösten, i Eskilstuna talar man om 200 färre. Men Jasmine Berglund menar att man ändå kunde ha behållit personalen.

– Jag kan inte säga så mycket om att det saknas barn. Men det är en tuff bemanning som det ser ut i de här yrkena i dag. Det vi gärna hade sett var att man då tagit chansen att öka grundbemanningen. Barnskötarna har haft det tajt som det har varit.

Hon är också oroligt för att man med varslen tappar kompetens.

– Hur blir det om några år när vi behöver få tillbaka personalen? Många av dem kanske har valt att utbilda sig till något annat eller gått vidare. Det blir ett stort problem för kommunen.

Kommer trycka på

För Kommunals sektion handlar det nu om att se till att arbetsgivaren följer de lagar och regler som finns.

– Vi gör allt vi kan för att så många medlemmar som möjligt får behålla sina arbeten. Det handlar också om att se om det finns folk som har andra utbildningar och hur det ser ut inom andra förvaltningar. Där kommer vi att vara med i processen och trycka på.