Många som arbetar i förskolan vill se mindre barngrupper, både för barnens skull och för en bättre arbetsmiljö. Skolverket rekommenderar max 12 barn per grupp i åldrarna 1 till 3 år, och max 15 barn per grupp i åldrarna 4 till 5 år.

Men trots att arbetsgivare kan söka statliga pengar för minskade barngrupper är det många förskolor som inte följer riktmärket.

Många barngrupper är för stora

Arbetsmiljö

Har redan tak för små barn

Lidköpings kommun har sedan tidigare ett tak på 12 barn för grupper med barn i åldern ett till två år. Det gäller för fem timmar under dagen. Nu går kommunen vidare och sänker taket för åldersgruppen 3 till 5 år till max 15. Även det ska gälla under fem timmar, alltså majoriteten av dagen.

Barnskötaren Elin Andersson som också är huvudskyddsombud för Kommunal, är glad över beslutet. Mindre grupper gynnar barnens lärande och utveckling, menar hon. Men också arbetsmiljön.

– Minskade grupper är något vi pedagoger har pratat om i många år så det är klart det är positivt för vår arbetsmiljö. Det blir lugnare, säger barnskötaren Elin Andersson som också är huvudskyddsombud för Kommunal.

Elin Andersson, barnskötare.
Elin Andersson, barnskötare.

Hon jobbar på Hagaängs förskola i centrala Lidköping och är placerad i en småbarnsgrupp. Hon tycker att maxtaket för de små barnen har fungerat bra. 

– Större delen av dagen är det max 12 barn i gruppen. 

Få straffas för stora barngrupper

Nyheter

Camilla Börjesson Jansson är tillträdande områdeschef för förskolan och säger att arbetet med att minska barngrupperna för de äldre barnen kommer att inledas nästa år.

– Det ska genomföras under en treårsperiod så troligtvis börjar vi på några förskolor.

Krävs höjd bemanning

Politikerna har avsatt totalt 22 miljoner 2023 till 2025 för den ökade bemanning som krävs, och för anpassning av lokaler. Det innebär att det inte kommer att bli fler barn per personal.

– Politiken har skjutit till medel för att den bemanning som nu finns per grupp ska finnas kvar, så personaltätheten kommer att öka, säger Camilla Börjesson Jansson.

Marie Göransson har sagostund med Saga Falkeborn och Charlie DIsmats.

Här finns landets minsta barngrupper

Nyheter

Hur många fler anställda som behöver anställas är ännu inte kartlagt. På många håll i landet har förskolan problem med att rekrytera personal. Det bekymret finns även i Lidköping.

Men enligt Camilla Börjesson Jansson hjälper det att kommunen har en bra personalpolitik. Hon lyfter fram att andelen förskollärare är hög, 60 procent, och att anställda som vill läsa till barnskötare erbjuds internutbildningar.

– Vi har ett väldigt bra samarbete med vår gymnasieskola och dessutom en vuxenutbildning till barnskötare.

Skolverkets riktmärken

  • 2015 återinförde Skolverket rekommendationer för storleken på barngrupperna i förskolan. 
    För grupper med barn i åldern 1-3 år är riktmärket 6 till 12 barn. För grupper med barn i åldern 4-5 år riktmärket 9 till 15 barn.
  • Kommuner och fristående huvudmän kan ansöka om statliga pengar för att minska barngruppernas storlek. I år ändrades reglerna så att bidraget mer ska riktas till förskolor i socialt utsatta områden.
  • Sedan rekommendationerna infördes har rikssnittet för barngrupperna minskat från 16,9 barn per grupp (2014) till 14,6 barn per grupp (2021). 
  • Men det finns kritik mot hur arbetsgivarna rapporterar siffrorna och mot hur statistiken tas fram, bland annat att det sker på hösten då många barn lämnat förskolan för förskoleklass. En enkät gjord av Lärarförbundet visade 2020 att nära nio av tio förskollärare arbetar i storbarnsgrupper med fler än 15 barn.