I dagens samhälle arbetar nästan alla vårdnadshavare heltid. Detta leder till att barn vistas i förskolan under många timmar varje dag. Jag ser hur det påverkar barnens välmående och känslor. 

I stora barngrupper när fler barn är i behov av en pedagogs närvaro kan det leda till att personalen inte räcker till och barnens behov förbises. 

Jag är barnskötare med 19 års arbetserfarenhet inom förskola med barn mellan tre och fem år.  Just nu jobbar jag med barn som är ett till tre år.

Går runt med dåligt samvete

I mina ögon är varje barn en unik individ med många olika förmågor och styrkor. Barn behöver en trygg, uppmuntrande, aktiv och ambitiös förebild samt en miljö där de tillåts utveckla sina tankar, idéer och funderingar. Vi måste stödja barnen i att skapa sig en stark och stabil självkänsla så att de har en stark grund och stå på innan de beger sig till skolan.  

Men många barn mår dåligt och vi pedagoger går runt med dåligt samvete eftersom vi inte hinner bidra med vad de verkligen behöver. Jag brinner för mitt jobb och allt vad innebär men känsla av otillräcklighet i min roll bränner ut mig.  

Jag vet exakt vad varje barn har för behov och vilja men jag hinner inte hjälpa dem på rätt tid och plats. I min grupp finns 16 barn mellan ett och tre år och de flesta befinner sig i förskolan på heltid.

Vi måste tillsammans göra något åt dessa problem! År läggs till år men det blir ingen förbättring, snarare tvärtom. Oavsett allt prat så händer inget i verkligheten. 

Varför kan politikerna inte komma ut i förskolorna och lyssna på oss pedagoger som kämpar ihjäl oss för att hjälpa barnen i sina olikheter och behov?

Vi är för få och barnen för många

Barnen är vår framtid och förskolan är början av deras framtid och vi har det viktiga rollen att ha koll på detta. Jag vet exakt vad varje barn har för behov och vilja men jag hinner inte hjälpa dem på rätt tid och plats. I min grupp finns 16 barn mellan ett och tre år och de flesta befinner sig i förskolan på heltid. 

Vi är många engagerade pedagoger som har kunskapen och viljan att skapa en bra förskoletid för barnen. Men vi har inte möjligheten. Vi är för få. Barnen för många. Arbetsbelastningen för hög. Det är det som gör att jag så ofta läser om att sjukskrivningarna har ökat i barnomsorgen.

Satsa på barnen

Det är dags att politikerna lyssnar både på oss pedagoger och på barnen. Gör rätt och satsa på barnen från början, så behöver ni inte satsa så mycket på att rätta till det som blir fel senare. Det måste hända något nu. 

Parivash Matin

Yrke: Barnskötare.

Arbetsplats: Förskola.

Bostadsort: Göteborg.

+ med valrörelsen:  Att landets invånare får vara delaktiga i politiken.

– med valrörelsen: Upplevelsen av tomma ord som lovas av politiker. 

Varför ska man rösta? För att nyttja sin röst vad gäller politiskt styre på kommunal, regional och riksdagsnivå. Värna om den svenska demokratin och rösträtten.

Politiskt aktiv: Nej.