Du som är privatanställd personlig assistent, känner du dig nöjd med din anställningstrygghet? 

De flesta skulle nog svara nej på den frågan. Arbetsvillkoren är betydligt sämre än i jämförbara yrken. Våra villkor i avtalen speglar inte det år vi lever i. 

Om man jämför de avtal personliga assistenter jobbar på, med Kommunals största avtal SKR (Sveriges kommuner och regioner) är det väldigt tydliga skillnader. Att skillnaden är så stor beror i huvudsak på antalet medlemmar inom de specifika områdena, inom privat personlig assistans är det få som är medlemmar jämfört med SKR-avtalet. 

Vi behöver bli fler

Det finns en otrolig förbättringspotential i kollektivavtalen i branschen. Inte minst när det kommer till anställningstryggheten. Men även ob-ersättningen, jourersättningen, timlönen och semesteravtalet behöver förbättras för att hålla samma kvalitet som på övriga arbetsmarknaden.  

För att komma till rätta med detta krävs att fler personliga assistenter går med i Kommunal. 

På arbetsmarknaden för privatanställda personliga assistenter är godtyckliga uppsägningar, otydliga övertidsersättningar, tvivelaktiga anställningsformer vardag.

Kommunal har i vår avdelning Mellersta Norrland två regionala fackliga ombud som organiserar och förhandlar i branschen privat personlig assistans. Det är en tuff uppgift att klara av, för det finns mycket att göra. 

En av våra viktigaste utmaningar är att bli fler. Fler medlemmar och fler som företräder. Såväl på jobbet som regionalt.  

På arbetsmarknaden för privatanställda personliga assistenter är godtyckliga uppsägningar, otydliga övertidsersättningar, tvivelaktiga anställningsformer vardag.  

Utslängd utan uppsägningstid

Exempel på frågor vi driver åt medlemmarna är: utebliven pensionsinbetalning, vi har ett ”seriöst” företag som inte betalat in tjänstepension på 10 år. Utebliven lön, finns aktörer som släpar efter med lönen varje månad och betalar ut först när Kommunal skickar delgivning till dom. Tveksamma uppsägningar, finns många exempel där anställda fått sluta på dagen på grund av småsaker såsom fel färg på tröjan, finns även medlemmar som i princip blivit utslängda från kund utan beaktning av uppsägningstid. Det finns medlemmar som blivit uppsagda under sjukskrivning för att de inte kan ”samarbeta” med kund. Detta är bara några exempel på ärenden som vi tvingats driva i vårt område. 

Det är snart dags för en ny avtalsrörelse. Enda sättet för att avtalsdelegationen och våra förhandlare ska lyckas förbättra dessa avtal, är att de har många personliga assistenter som backar upp kraven mot arbetsgivarna, genom att vara medlemmar i Kommunal. 

Tillsammans blir vi starkare!