Kampen mot kriminalitet och fusk i städbranschen ska trappas upp. 

Flera myndigheter, som sedan tidigare ingår i en samverkan mot arbetslivskriminalitet, ska med hjälp av Kommunal, Fastighetsanställdas förbund och arbetsgivarorganisationen Almega ta ett samlat grepp. 

Kommunal har varit med på ett första möte om hur satsningen ska gå till. 

– Vi gick igenom vilka utmaningar vi ser både inom facket, arbetsgivarorganisationen och bland myndigheterna. Vi kom överens om att ett projekt ska pågå och att vi ska ses ett antal gånger per år, berättar Fredrik Johansson, ombudsman på Kommunal. 

Ayan tog strid för att få ut sin lön – och fick rätt. Men efter det har han både blivit hotad och fått ett bildäck sönderskuret.

Tog strid mot chefen – lever i skräck

Nyheter

För Kommunal är det en utmaning att många städare inte är medlemmar, samt att företagen sällan har kollektivavtal. När facket väl får in ärenden, från medlemmar inom städ, rör det sig ofta om lönen.

– Det kan vara anställda som inte får ut sin lön eller tvingas ge pengar till arbetsgivaren. Det är svårt att få personer att våga prata, säger Fredrik Johansson. 

Höga krav på bevisning

Städbranschen har länge varit hårt utsatt för brottslighet, något som flera myndigheter har konstaterat i sina rapporter. Bland annat ser man en ökad risk för arbetskraftsexploatering och oskäliga löner.

Enligt Arbetsmiljöverket är tanken att man ska bygga upp en nationell och regional samverkan med städbranschen. Till exempel genom att göra gemensamma kontroller på arbetsplatser. 

Fredrik Johansson, förbundsombudsman.
Fredrik Johansson, förbundsombudsman.

Men det finns en rad utmaningar för att stoppa kriminaliteten. Bland annat har Åklagarmyndigheten konstaterat att det är svårt att utreda och åtala arbetsgivare för människokraftsexploatering. 

En orsak är att det råder höga krav på bevisning. Myndigheten skriver att det ibland inte räcker att visa att arbetsgivaren har brutit mot regler i till exempel arbetsmiljölagen. 

Dessutom händer det att arbetstagare inte vill delta i utredningen, då de är rädda eller har blivit hotade. 

Vill se direktiv från regeringen

Claudia Jiménez Guala är förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd. Hon har tagit sig an en mängd olika fall där arbetstagare har utnyttjats på jobbet, varav städaren Ayan är en av dem. KA har berättat om hur den 27-åriga städaren anmälde sin chef för lönefusk, och blev hotad till livet

Claudia Jiménez Guala, LO-TCO Rättsskydd.
Claudia Jiménez Guala, LO-TCO Rättsskydd.

Arbetsgivaren dömdes att betala ut lön och semesterersättning till Ayan, men enligt Claudia Jiménez Guala kan det även ha rört sig om arbetskraftsexploatering. 

– Det skulle jag säga. Den här mannen har utnyttjat folk som stått längst ut på arbetsmarknaden och inte vet var de ska vända sig. En del anställda har jobbat absurda mängder på bara några dagar, säger hon och fortsätter:

– Det är svårt att komma åt dessa arbetsgivare. Jag tror det behövs ganska så kraftiga direktiv från regeringen. Att rättsväsendet får i uppdrag att driva dessa processer och att man utökar möjligheterna till att utdöma näringsförbud. Vi ser flera möjliga åtgärder för att komma åt den här typen av brottslighet. 

Just nu pågår det en omfattande studie om hur kriminaliteten i städbranschen kan förebyggas. Det är det brottsförebyggande rådet, Brå, som står bakom den. Rapporten väntas vara färdig under 2023.

Så samarbetar myndigheterna

I flera år har en rad myndigheter samverkat för att bekämpa arbetslivskriminalitet. Arbetsmiljöverket har i uppdrag att samordna och bland deltagarna finns till exempel Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Polismyndigheten. 

Myndigheterna fokuserar på branscher som man bedömer är extra utsatta. Det senaste året har man haft ett partssamråd med Byggnads och Byggföretagen och haft regelbundna möten. Bland annat har man byggt upp en nationell och regional samverkan med branschen och gjort gemensamma kontroller på arbetsplatser. 

Nu är det beslutat att nästa fokusområde är städbranschen. Förhoppningen är att precis som i byggbranschen kunna bilda en nationell och regional samverkan inom städ. Detta genom att till exempel ha personal som jobbar med frågorna på lokal nivå. 

Källa: Tomas Dahlquist, avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.