Språktest kan se olika ut. Vi har lånat några frågor från Malmö stad, bara för att ge ett exempel.

Här är det läsförståelse som gäller, så läs texterna och se om du kan svara på frågorna!