Det var på Kommunals kongress i juni som organisationen bestämde att facket ska verka för att brandman ska vara en skyddad yrkestitel.

Redan finns regler klara för hur titeln undersköterska ska skyddas och i samband med brandmannabeslutet sade Kommunal att man också skulle verka för att barnskötare ska bli en skyddad yrkestitel.

”Anställer från gatan”

– Ett problem är att det inte krävs någon formell utbildning för att kalla sig brandman. Arbetsgivaren anställer direkt från gatan, säger Hans Kotzan.

Det finns en utbildning till brandman. Den heter Skydd mot olyckor, förkortas SMO, och är en tvåårig eftergymnasial utbildning som hålls i Revinge i Skåne och Sandö i Ångermanland. Huvudman för utbildningen är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

En källa till konflikt har varit att MSB generellt har velat ha en mer teoretisk utbildning, medan arbetsgivarna har föredragit att den ska vara mer praktiskt inriktad.

Bättre möjligheter till karriär

Kommunal tänker sig nu ett slags yrkestrappa: brandman, ”specialistbrandman” (eller brandman med specialistinriktning) och brandbefäl.

– Det är oerhört viktigt att skapa en naturlig karriärväg. I dag händer inte så mycket förrän du blir befäl, säger Hans Kotzan.

För att få kalla sig brandman anser Kommunal bland annat att man ska ha ett C-körkort. 

Varför de som börjar i räddningstjänsten ska betala lastbilskörkortet själva är en gåta.

Hans Kotzan

– Det är något som försvaret ger till sina soldater och varför de som börjar i räddningstjänsten ska betala lastbilskörkortet själva är för oss en gåta, säger Hans Kotzan.

För att få kalla sig brandman anser Kommunal att det ska krävas att man har genomgången SMO-utbildning eller att ens praktiska kunskaper valideras.

Man måste också vara utbildad rökdykare (något som ingår i SMO-utbildningen i dag).

Krav för befälen

De specialistkunskaper som ska värdesättas och sättas på pränt kan vara flera olika, där nämner Hans Kotzan bland annat höghöjdsinriktning, suicidkompetens, bilbatterikunskap, båtförarkompetens och IVPA, en förkortning som står för i väntan på ambulans.

Just sjukvårdsutbildningar har många brandmän svarat att de saknar rätt utbildning för, i Kommunals medlemsundersökning.

För att få kalla sig brandbefäl pekar Kommunal på tre viktiga kompetenser: ledarskap, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Facket vill nu se en trepartsgrupp med arbetsgivare, fack och MSB, som Kommunal vill ska utvärdera och utveckla SMO-utbildningen.

Någon invit till en sådan har dock ännu inte skickats iväg från Kommunal.