Anställda inom räddningstjänsten har en särskild avtalspension, SAP-R, som ger 73 procent av lönen, tidigast från 58 års ålder fram till 65 års ålder.

Villkoren fram till årsskiftet för denna pension är, att den som söker avtalspensionen uppfyller dessa kriterier:

  • har arbetat 30 år i räddningstjänsten
  • varav 25 år i utryckningsstyrka
  • arbetar huvudsakligen i utryckningsstyrka när ansökan om avtalspension görs.

Dessa villkor innebär att många går miste om avtalspensionen för att de inte har varit anställd tillräckligt länge eller inte har arbetat tillräckligt länge i utryckningsstyrka.

Stöd för karriärplanering

Nu har Kommunal förhandlat fram en lösning som på sikt innebär att denna särskilda avtalspension avvecklas. Från årsskiftet gäller följande villkor.

Redan anställda:

  • Kan fortsätta att följa villkoren i nuvarande SAP-R.
  • Kan få ett tillägg till tjänstepensionen, från 6 till 12 procent per år, om denne fortsätter att arbeta efter 58 års ålder.
  • Den som vill kan från årsskiftet istället få ett lönetillägg på 2 000 kronor per månad. Rekommendationen är att detta tillägg används till eget privat pensionssparande, men det är inget krav.
  • Alla inom räddningstjänsten får ett utökat stöd för karriärplanering och kompetensutveckling. Syftet är att öka möjligheten att arbeta kvar när tjänstgöring i räddningsstyrka inte längre är möjlig.

Nyanställda från 1 januari 2023:

  • Får ett få ett tillägg på 2 000 kronor per månad. Rekommendationen är att detta tillägg används till eget privat pensionssparande, men det är inget krav.
  • Villkoret är att tjänstgöringen i huvudsak är i utryckningsstyrka och att den anställde har den så kallade SMO-utbildningen eller utbildning som arbetsgivaren anser vara likvärdig. Den som inte har denna utbildning får vänta två år på lönetillägget.

Storleken på lönetillägget kommer att förhandlas i samband med kommande avtalsförhandlingar om löner och villkor.

Tagit elva år

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog är mycket nöjd med det nya avtalet.

– Det har tagit elva år att hitta denna lösning. För mig personligen har det varit viktigt att anställda inom räddningstjänsten inte går miste om avtalspension på grund av de stränga villkor som har gällt, säger han.