Innan jag började jobba aktivt i Kommunal visste jag inte vad jag hade för rättigheter.

Jag har arbetat som barnskötare sedan 2005 och det är det bästa jobb jag haft. Men efter att jag hade arbetat några år var jag med om något som kunde ha förändrat allt.

Jag blev diskriminerad av min chef. Inte direkt, men indirekt. Jag kände mig osäker och visste inte vart jag skulle vända mig.

Jag pratade med mina barn som tyckte att jag borde anmäla det som hänt.

Kommunal gav verktyg

Jag vände mig till Diskrimineringsombudsmannen som hänvisade mig till Kommunal.

Där fick jag kontakt med en facklig företrädare som gav mig verktyg. Mitt intresse för det fackliga växte och det var min väg in i facket.

I dag är jag själv facklig företrädare och ansvarig för sektionens mångfaldsarbete.

Genom att inkludera fler med utländsk bakgrund att bli förtroendevalda får vi en starkare organisation.

Det finns många minoriteter inom Kommunal. Det är en styrka, men ställer också krav på organisationen. Hur når vi alla dem vi organiserar?

Vi behöver utveckla våra sätt att sprida vad vi gör och vad vi kan göra för dem som är och blir medlemmar hos oss.

Vi kanske behöver se över den information vi sprider i dag, kan vi förenkla den på något sätt?

Kan vi sprida samma information på flera olika språk?

Minskad diskriminering

Genom att förbättra våra sätt att nå ut till fler och genom att försöka öka vår mångfald minskar vi inte bara diskriminering utan det kan också hjälpa människor att våga ta hjälp och att våga anmäla någon på grund av diskriminering. 

Genom att inkludera till exempel fler med utländsk bakgrund att bli förtroendevalda får vi en starkare organisation tillsammans.

Med rätt förutsättningar och ledarskap är blandade grupper mer kreativa och effektiva. 

Lyckas vi öka mångfalden kan det förebygga diskriminering mot olika minoritetsgrupper.

Mångfald innebär att varje människa har otaliga egenskaper och roller och det betyder också att många av oss tillhör olika grupperingar.

Med rätt förutsättningar och ledarskap är blandade grupper mer kreativa och effektiva. 

Vi har allt att vinna

Kommunal behöver öka sitt intresse och engagemang för mångfald och göra breda utbildningar i mångfaldsarbete.

Kommunal behöver öka sitt intresse och engagemang för mångfald.

Det är lika viktigt som medlemsvärvning, för det strävar mot samma mål.

Vår förening har allt att vinna på att växla upp mångfaldsarbetet.

Med ökad mångfald i Kommunal kommer vi att bli starkare. Utan ett aktivt mångfaldsarbete skulle Kommunal däremot stanna.