Kan jag säga nej till inbeordring?

SVAR: Nej, om chefen säger att jag beordrar dig att ta ett pass i morgon, då måste du komma. Beordrad övertid kan du aldrig säga nej till, då riskerar du en arbetsvägran som kan leda till uppsägning. Men om det är så att arbetsgivaren kunde ha löst situationen på ett annat sätt så kan det vara möjligt att säga nej.

Om du är anställd i privat omsorg som har avtal med Vårdföretagarna så ska arbetsgivaren enligt avtalet ta hänsyn till om du som anställd har tungt vägande skäl för att inte arbeta övertid. Det skulle till exempel kunna vara så att du är ensamstående förälder och saknar barnomsorg vissa tider på dygnet.

Kan ett nej till inbeordring ses som arbetsvägran och leda till uppsägning?

SVAR: Ja, om du säger nej kan det ses som arbetsvägran. Vad som händer sedan beror på hur arbetsgivaren agerar. Du kan få en skriftlig varning eller kanske en uppsägning. Du skulle också kunna få en uppsägning utan att ha fått en varning. Bra att veta är att det inte finns någon regel för hur många varningar man kan få. Om du får en skriftlig varning eller blir uppsagd ska du kontakta Kommunal som kan hjälpa dig som medlem.

Måste jag svara om chefen ringer?

SVAR: Nej, enligt lag finns ingen skyldighet att svara i telefonen om du och din arbetsgivare inte har gjort en överenskommelse om något annat. Detta gäller oavsett kommunikationsmetod, alltså även sms. Det betyder att du kan välja själv.

Är det högre ersättning om jag blir beordrad att ta ett extrapass?

SVAR: Ja, om du är anställd i en kommun/region eller vårdbolag som har avtal med Sobona, och arbetar heltid och beordras ett extra arbetspass får du extra ersättning, så kallad kvalificerad övertid med 240 procent. Om du arbetar deltid får du på en vardag först ersättning för mertid- eller fyllnadstid upp till heltid, sedan ersättning för enkel och/eller kvalificerad övertid Är det så att du arbetar deltid och tar extrapass på en ledig helg så har du rätt till kvalificerad övertid.

Vilken ersättning gäller om jag är deltidsanställd i privat omsorg?

SVAR: Om du är deltidsanställd i privat omsorg där det finns avtal med Vårdföretagarna och beordras övertid får du mertidsersättning upp till dess att heltidsmåttet uppnåtts, sedan ersättning för enkel övertid de två första timmarna och sedan kvalificerad övertid. Om du är deltidsanställd och beordras arbete en arbetsfri söndag eller helgdag (gäller även påsk-, midsommar, jul- och nyårsafton) får du övertidsersättning.

Källa: Kommunal och LO-TCO Rättsskydd