Barnskötaren Fatima har jobbat på sitt jobb i nästan ett år. Hon är duktig och omtyckt på arbetsplatsen av barnen, föräldrarna och kollegorna. Följer läroplanen och den inriktning som krävs i arbetet. Chefen sa alltid att hon gjorde ett bra jobb. Men plötsligt får hon inte vara kvar.

Fatima fick höra att hon inte kunde jobba kvar på grund av lagen om anställningsskydd, las. I stället skrev hon in sig i ett bemanningsföretag som gav henne jobb på samma förskola igen, men dagarna räknas inte längre. 

De tjänar pengar på vår otrygghet

Förskolan betalar 135-140 kronor per timme till de vanliga vikarierna. När de istället anlitar bemanningsföretag för vikarier till förskola/grundskola/fritids hamnar priset mellan 300-400 kronor per timme. Varför betalar de frivilligt mycket mer för att ett företag ska göra jobbet? Varför väljer förskolan att ta in konsulter i stället för att anställa egna pedagoger när konsulterna är betydligt dyrare?  

Svaret är enkelt, arbetsgivarna tjänar pengar på vår otrygghet. 

Fatima är inte den enda jag träffat som råkat ut för det här. Vissa kommuner har satt det i system och det är dags för dem och för oss i facket att göra upp med bemanningsföretagen.

Lagen om anställningsskydd, las, skyddar arbetstagare i Sverige mot osakliga uppsägningar. Las är därmed en av de viktigaste lagarna inom svensk arbetsrätt. Lagen ger också den som jobbat ett visst antal dagar företrädesrätt till en fast tjänst, vilket ofta är den chans man som ”timanställd” har att faktiskt få ett fast jobb. Det är också las-dagarna som bestämmer när du får gå vid arbetsbrist, alltså turordningen.

Bättre med egen bemanningstjänst

Reglerna finns för att fast personal skapar stabilitet. Något som i välfärden är avgörande för kvaliteten. När till exempel barnen lämnas i skolan vill både föräldrar och barn se samma personal som barnen är vana vid, för att skapa trygghet. Detsamma gäller inom äldreomsorgen. De kortsiktiga lösningarna är inte viktigare än stabiliteten.

Det är galet att arbetsgivarna kan tjäna pengar på vår otrygghet, på barnen och de äldres otrygghet, samtidigt som de faktiskt betalar mer för dyra konsulter. I stället borde kommunen ha en egen bemanningsavdelning. Det skulle de tjäna mycket på.

Gör upp med bemanningsföretagen

Det är ofta väldigt dyrt att hyra in från privata aktörer. Om kommunen bedrev en egen bemanningstjänst kunde de använda sig av mellanskillnaden för att öka bemanningen. Eller ge löntagarna bättre betalt. Det skulle också ge vikarierna bättre arbetsmiljö. 

Jag är själv barnskötare och arbetar fackligt med att organisera medlemmar inom min sektion. Det är i det arbetet jag träffat Fatima. Fatima är inte den enda jag träffat som råkat ut för det här. Vissa kommuner har satt det i system och det är dags för dem och för oss i facket att göra upp med bemanningsföretagen.