Hur många las-dagar krävs för en tillsvidareanställning?

SVAR: Om du har jobbat tolv månader (361 dagar) under totalt fem år på en särskild visstidsanställning, SÄV, så har du rätt till en tillsvidareanställning. Om du har tre anställningstillfällen på en kalendermånad räknas den mellanliggande tiden. Detta efter att las, lagen om anställningsskydd, ändrades den 1 oktober 2022.

Grafik som visar en månad med särskild visstidsanställning, med tre arbetespass inlagda. I det här fallet räknas tre pass som 15 dagar, eftersom det är femton dagar mellan månadens första och sista pass.

Om du har jobbat minst nio månader under en treårsperiod har du rätt till en ny särskild visstidsanställning, SÄV.

Hur många las-dagar behöver jag som timvikarie för en tillsvidareanställning?

SVAR: Som timvikarie ska du ha arbetat två år för att få en fast tjänst. Varje arbetspass med timlön räknas som ett arbetstillfälle och det krävs 731 arbetstillfällen för att få rätt till en fast tjänst. 

Om du har avtalade dagar sammanhängande så räknas 30 dagar per månad. Om du har avtal för enstaka dagar så räknas dag för dag. 

Grafik som visar hur arbetade dagar räknas för timvikarier. 12 arbetspass på en månad kan räknas som 12 eller 30 dagar, beroende på om man har avtal för enstaka eller sammanhängande dagar.

Om du är vikarie så ska det framgå av anställningsavtalet vem du vikarierar för.

Om du vikarierat i en kommun, region eller vårdbolag och har haft ett vikariat i mer än 18 månader (548 dagar) blir du tillsvidareanställd enligt Kommunals avtal.

Kan jag som timavlönad gå på schema?

SVAR: Ja, du kan bli erbjuden ett schema för viss period men det beror på arbetsplatsens behov. Får du schema är dina arbetspass förbokade under en viss period och då ska du arbeta de bokade passen.

Är det något som jag tänka på när det gäller anställningen?

SVAR: Ja, om du är timavlönad är det extra viktigt att spara lönebesked, eftersom de är bevis på hur du arbetat.

Även om du har rätt till en fast tjänst kan du tacka nej till den, ett nej gäller då i sex månader.

Kan jag samtidigt vara timavlönad på flera olika arbetsplatser?

SVAR: Ja, det är möjligt.

Har jag en uppsägningstid?

SVAR: Nej, oftast finns ingen uppsägningstid, skälet är att du som timavlönad oftast är anställd vid varje tillfälle som du arbetar. Om det är en tidsbegränsad anställning finns det en början och ett slut. I vissa av Kommunals avtal gäller en månads uppsägningstid om vikariatet pågår tre månader eller längre. En uppsägning ska alltid vara skriftlig.

Källa: Kommunal, SKR.