Går det att säga vad jag ska tjäna i timmen?

SVAR: Nej, som timavlönad förhandlar du själv din lön. Det handlar alltså om att sälja in sig själv, sin kompetens och erfarenhet så att chefen förstår vilken vinning arbetsplatsen skulle ha av just dig.

Är lönerna individuella?

SVAR: Ja, lönerna är individuella i de allra flesta av Kommunals avtal, det betyder att lönerna är olika. Rimligt är att minst kräva en lön som är i nivå med de andra på arbetsplatsen utifrån utbildning och erfarenhet. Det lokala facket vet hur löneläget ser ut, här kan du se medellönerna för olika yrkesgrupper i alla kommuner och regioner. Rikssnittet för en kommunanställd undersköterska är 166 kronor i timmen (2021). Om du är anställd i en kommun eller region har du rätt tillmånadslön om du har en anställning om minst tre månader på lägst 40 procent.

Finns det en lägsta lön?

SVAR: Ja, i Kommunals avtal finns lägsta löner, ingångslöner, för de som är nya i yrket. I kommuner och regioner kan det också finnas lokala avtal som ger högre lägsta löner än de i avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Kan semesterersättningen ingå i lönen?

SVAR: Nej, om du är timavlönad ska semesterersättningen, minst 12 procent, läggas på timlönen. Detta ska redovisas tydligt på lönebeskedet. Semesterersättningen får alltså inte vara inräknad i lönen.

Grafik som visar hur semesterersättningen på 12% ska läggas ovanpå lönen för en timavlönad. En timlön på 134 kronor för en månadsavlönad motsvarar därför en timlön på 150 kronor för en timavlönad.

Är semesterersättningen alltid 12 procent?

SVAR: Nej, i flera av Kommunals avtal har den som fyllt 40 eller 50 år fler semesterdagar och högre ersättning. Men i vissa avtal finns skrivningar som gör att timavlönade kan gå miste om den högre ersättningen. Det gäller till exempel personliga assistenter som omfattas av avtalet med Vårdföretagarna (Bransch G).

Kan övertidsersättning ingå i lönen?

SVAR: Ja, det kan vara så. Flera av Kommunals kollektivavtal gör det möjligt att träffa överenskommelser om fasta tillägg. Därför är det viktigt att det tydligt framgår om ob-tillägg, restids- och övertidsersättning tillkommer.

Har jag som timavlönad samma rätt till löneförhöjning som fast anställda?

SVAR: Nej,vanligtvis är inte timavlönade med i lönerevisionen som ger de årliga löneökningarna. I stället kan det vara så att arbetsgivaren avgör när lönen ska höjas och hur mycket.

Timavlönade blir oftast inringda vid behov, då finns ingen arbetsskyldighet. Därför skulle det också vara möjligt att förhandla lönen vid varje tillfälle.

Har jag som timavlönad rätt till semester?

SVAR: Nej, som timavlönad har du inte automatiskt rätt till semesterledighet. Om du vill vara ledig får du tacka nej till jobb eller komma överens med din chef om att du inte ska jobba en viss period.

Finns det förmåner som jag kan gå miste om som timavlönad?

SVAR: Ja, det kan vara så att du som är timavlönad inte får del av friskvårdstimmar, friskvårds- och skobidrag. Kanske får du heller inte en julklapp eller delta i en jullunch. Det kan också vara så att du som är timavlönad inte får del av förmåner som arbetsgivaren erbjuder till exempel rabatter på stugor eller matkassar. Det kan också vara så att du inte har rätt till företagshälsovård.

Kan min privatekonomi påverkas av att jag är timavlönad, kan det bli svårare att få lån?

SVAR: Ja, det kan vara problem att få banklån och hyreskontrakt.

Källa: Kommunal.

Timmis, timanställd eller timavlönad?

Timanställd är ingen anställningsform, mer rätt att säga är i stället att någon är timavlönad med visstidsanställning. Detta kan vara ett vikariat eller en särskild visstidsanställning, SÄV. Denna anställningsform infördes den 1 oktober 2022 då las, lagen om anställningsskydd ändrades och AVA, allmän visstidsanställning, försvann.

Enligt vissa av Kommunals avtal kan man ha timlön och vara tillsvidareanställd.