Hur tycker du att ditt första år som ordförande har varit?

– Det har varit intensivt, väldigt roligt och det har hänt väldigt mycket. Dels har vi haft en kongress och förberedelser inför den. Sedan har det blivit en ny ledning och förbundsstyrelse. Det har också varit en facklig valrörelse där vi har kört stenhårt med att driva våra frågor. Och nu förbereder vi inför avtalsrörelsen nästa år.

Vad är du mest nöjd över att ha åstadkommit under ditt första år?

– Vi har verkligen lyft bemanningsfrågan på ett tydligt sätt. Det var en avsaknad av välfärdsfrågor i övrigt i valrörelsen, men vi lyfte frågan väldigt kraftfullt. Vi åkte runt i landet och jag var från norr till söder och besökte arbetsplatser och pratade med medlemmar. 

– Sedan har det varit en stor framgång kring karensavdraget där vi har sett ett fantastiskt engagemang bland fackliga företrädare och medlemmar. Vi samlade in massvis med namnunderskrifter och tryckte på rejält. Till slut fick vi ett vallöfte om att det skulle göras en miljardreform kring att ta bort orättvisan vid karensavdraget. 

Vi kommer alltid påverka de makthavare som har makt och inflytande över det som rör medlemmarna i Kommunal.

Malin Ragnegård, Kommunal

Hur ska du och Kommunal jobba för att påverka den nya borgerliga regeringen? 

– Vi kommer alltid påverka de makthavare som har makt och inflytande över det som rör medlemmarna i Kommunal. Där är karensavdraget en jätteviktig fråga och det såg vi ju med tanke på det stora engagemanget. Vi kommer fortsätta att uppvakta politiker, och nu är det den borgerliga majoriteten vi kommer ställa krav till. 

Vilket beslut är du minst nöjd med som du har tagit?

– Det är en svår fråga, men det jag mest är besviken över är att det inte händer mer i välfärden. Under pandemin blev det uppenbart för fler att det vi har sagt stämmer och att resurserna behöver öka. Så det är jag väldigt besviken över. Att man inte har högre ambitioner och avsaknaden av dessa frågor i valrörelsen. 

De var erfarna och älskade sina jobb, men de sa också att de för första gången inte kände någon arbetsglädje. Det var ett möte som verkligen berörde och stärkte mig i att frågorna vi driver om underbemanningen är det vi behöver fortsätta att jobba med.

Malin Ragnegård, Kommunal

Du har ju rest runt mycket under det här året. Är det något möte du kommer ihåg lite extra?

– Jag var på en turné på tre veckor i sträck före valet och pratade om våra fackliga frågor. Då var jag på många ställen och träffade medlemmar i olika branscher. 

– Vi stod utanför några arbetsplatser i Boden och grillade hamburgare. Då kom ett helt gäng från hemtjänsten, undersköterskor och vårdbiträden. Det var ett samtal som verkligen bekräftade underbemanningen vi talar om, de var verkligen den personifierat. 

– De var erfarna och älskade sina jobb, men de sa också att de för första gången inte kände någon arbetsglädje. Det var ett möte som verkligen berörde och stärkte mig i att frågorna vi driver om underbemanningen är det vi behöver fortsätta att jobba med.

Om du blickar ett år framåt i tiden, vad hoppas du att medlemmarna ska känna när de tänker på Kommunal?

– Jag hoppas att man ska känna den där styrkan och kraften. Jag vill att vi mobiliserar oss ännu bättre på arbetsplatserna och blir fler medlemmar, för det är det enda sättet vi blir tillräckligt starka och relevanta på. Vi behöver också gå från frustrerade till mer förbannade. Det måste mullra mer på arbetsplatserna och att man känner att man har hela Kommunal i ryggen.