Den här artikeln handlar om att skriva för sin egen skull. Processen är i fokus, inte en färdig text eller bok som andra ska läsa.

Det finns olika begrepp för den här typen av skrivande: terapeutiskt skrivande, reflekterande skrivande, läkande skrivande, expressivt skrivande och biblioterapeutiskt skrivande.

–  Man kan skriva om vardagliga saker för att det får en att må bättre, det behöver inte handla om trauman eller svåra saker, säger Louise Alvarsson som är skrivpedagog, Write your self-vägledare och författare till nya boken »Skriv och må bra«. 

Skrivgrupp för kommunanställda

Hon är verksam i Värmland och har bland annat lett skrivgrupper för anställda i kommun och region.

– Skrivandet är ett sätt att stanna upp, reflektera och bearbeta. När vi skriver blir det mer sant och vi får syn på saker. Dagbok varje dag är ett bra sätt att komma till insikter. Sedan kan man använda skrivandet för att djupare gå in i minnen och trauman också.

Så skriver du för att må bra

 • Skriv inte för långa stunder, sätt gärna en timer på 10–20 minuter.
 • Skriv helst regelbundet.
 • Det är inte viktigt att stava rätt eller skriva fullständiga meningar. 
 • Det kan vara skönt att använda papper och penna men det finns inga bevis för att det är bättre att skriva expressivt för hand än på dator.
 • Planera in en stund för reflektion efter att du skrivit. Antingen tänka eller skriva en reflektion om hur skrivandet kändes.
 • Den här typen av skrivande kan väcka starka känslor. Om det blir jobbigt – ta en paus. Om skrivandet väcker något riktigt svårt, fundera på om du ska söka professionell hjälp också.

Här finns tre övningar att börja med!

Vad är en bra start?

– Har man ett sug att skriva så försök hitta utrymme för det, en tid och en plats där du trivs med att skriva. Jag brukar nästan alltid inleda med flödes­skrivande (se fakta­ruta), det är för­lösande och man får släppa prestation och krav. 

Forskning visar att den här typen av skrivande har både psykiska och fysiska hälsoeffekter.

Några av dem är starkare immunförsvar, bättre självkänsla och sömn, mindre oro och depressiva symtom samt minskad risk för utmattningssyndrom.

Goda effekter av skrivande

Dessutom visar forskningen att även den som är ovan vid att skriva kan få goda effekter av att skriva.  

En trolig anledning till hälsoeffekterna är att vi kan drabbas av både fysisk och psykisk ohälsa när vi stänger in starka känslor inom oss men när vi skriver om dem minskar stressen.

Hon skrev för att bearbeta sorgen

Hälsa

Upplevelsen av ett minskat inre tryck kan hålla i sig i veckor eller månader efter att vi har skrivit! 

– Men forskning har visat att det ger samma goda effekter att skriva om sin önskade framtid så det finns något annat också i skrivandet. Man känner en större kontroll över sitt liv när man ser det på papper, är en teori. Man får en större förståelse när man hinner tänka färdigt sina tankar. 

Reflekterande skrivande för personal

Det säger Maria Bom som skrivit boken »Skriva sig fri – Biblioterapi i praktiken« som kom ut tidigare i år.

Hon är författare, biblio­tekarie, sjuksköterska samt utbildad i biblio­terapi (som handlar om att läsa och skriva för att må bättre).

Flödesskriva

Flödesskriva kan du göra antingen helt fritt eller utifrån en bestämd startmening eller ett tema. Det handlar om att skriva det som faller dig in, utan att tänka efter vad du ska skriva och utan att värdera. Låt pennan styra och stanna inte upp! 

Som bibliotekarie på sjukhusbibliotek håller hon grupper i reflekterande skrivande för både personal och patienter.

– Vårdpersonal är ofta pressade i sitt jobb. De har en risk att bli utbrända och svårt att få tid för reflektion på arbetstid. Då är skrivandet så enkelt och så billigt. Man kan bara ha sin penna och skriva av sig fem minuter i omklädnings­rummet. De behöver sätta ord på det de upplever, säger Maria Bom.

Ökad arbetsglädje och mindre stress

Forskning på sjukvårdspersonal som fått prova den här typen av skrivande visade att gruppen upplevde ökad arbetsglädje och minskad känsla av stress.

Forskarna drog slutsatsen att skrivande kan minska risken för utmattning. 

Person med glasögon skriver i ett block

Tre skrivövningar att prova själv

Hälsa

Finns det något sätt att skriva som är särskilt bra för hälsan?

– Det verkar som att det inte spelar så stor roll vad man skriver om så länge man skriver om något som berör en, som man har känslor inför. Det är det som har påverkan på hälsan enligt forskningen.

Många av dem som har jobbat under pan­demin har svåra saker att bearbeta. Hur kan de närma sig sina minnen med skrivandet?

– Flödesskrivande är bra. De kan tänka tillbaka på en situation som var riktigt jobbig, och skriva det de minns. Är det jobbigt kan man skriva ut­ifrån »hon/han« i stället för »jag«, säger Maria Bom.

3 boktips

 • »Skriv och må bra« av Louise Alvarsson (Votum)
  Enkla övningar och korta texter som fokuserar på att skriva i vardagen för att må bra.
 • »Skriv för att läka: En guide i reflekterande skrivande« av Emelie Hill Dittmer (Lassbo förlag)
 • »Skriva sig fri: Biblioterapi i praktiken« av Maria Bom (Studentlitteratur)
  Vänder sig främst till den som vill arbeta med skrivande biblioterapi men kan också läsas av den som vill skriva på egen hand.