Lyssna och skriv

Sätt på en låt som betyder något speciellt för dig. Det kan vara en låt från din barndom, från din ungdom eller från nu. Lyssna på den i lugn och ro och låt inget annat störa. Låt melodin genomströmma dig, låt texten tränga in. 

Vad får du för känslor och minnen?

Skriv utifrån det.

Övningen är hämtad från ”Skriv och må bra” av Louise Alvarsson

”Det bästa med mitt jobb är…”

Skriv utifrån tre startmeningar, låt pennan gå utan att tänka på hur det blir, bara skriv det som kommer upp i stunden. Skriv två minuter på varje mening, stoppa precis där du är när tiden har gått och fortsätt på nästa mening. Sammanlagt sex minuters skrivande på tre startmeningar i ett flöde. Meningar att utgå ifrån:

  • Det bästa med mitt jobb är…
  • Det svåra är…
  • Om jag vore helt fri skulle jag …

Övningen är hämtad från ”Skriva sig fri: Biblioterapi i praktiken” av Maria Bom

Trafikmärken

Välj ett vägmärke som tilltalar dig eller stämmer väl in med dig i denna stund. 

Fundera en stund kring följande frågor:

  • Var befinner jag mig på min väg i dag?
  • Står jag vid en vägkorsning eller rentav ett STOP-tecken?
  • Kör jag för sakta eller fort?
  • Finns det ett varningstecken i mitt liv?
  • Behöver jag parkera en stund för att vila?

Flödesskriv i fem minuter om vägmärket och de känslor som uppkommer.

Läs igenom texten – ringa in ord som är av betydelse eller något som förvånade dig. Finns det en djupare mening bakom orden? Vilka insikter kan du läsa mellan raderna? Vad lärde du dig genom denna övning?

Övningen är hämtad från ”Skriv för att läka: En guide i reflekterande skrivande” av Emelie Hill Dittmer