– Den största skillnaden är att det är roligare att gå till jobbet nu. Vi jobbar mycket under eget ansvar, vilket gör att det känns som att man litar på oss, säger Marie Karlsson, undersköterska och skyddsombud. 

Marie Karlsson, undersköterska.
Marie Karlsson, undersköterska.

Enligt Marie Karlsson  ljusnade det när den nya enhetschefen anställdes 2018. Hon heter Anki Möllberg och märkte fort att det fanns mycket oro bland personalen. Bland annat eftersom två hemtjänstgrupper skulle slås ihop till en.

Starten på förändring var när Anki Möllberg hade enskilda samtal med var och en i samband med ihopslagningen av hemtjänstgrupperna. Syftet var att ta reda på vad personalen tyckte behövde förbättras. I dag har personalen regelbundna arbetsplatsträffar och samverkansmöten med sin enhetschef, något som Marie Karlsson är glad över.

Inga långtidssjukskrivningar

– Det blev som en nystart för alla kollegor när vi slogs ihop till en hemtjänstgrupp. Vad som gjorde att det fungerade så bra är att vi har en lyhörd och engagerad chef, säger hon. 

Hemtjänsten i Sunnansjö har vunnit ett pris för sitt arbete med att vända på arbetsmiljön. Dessutom har det höga antalet långtidssjukskrivningar sjunkit till noll. 

– Ibland är det supertufft, men vi hjälper varandra. Vissa har frågat om vi har infört ett bättre schema eftersom alla verkar så glada, men vi har samma schema som alla andra. Med delade turer och varannan helg. Det handlar om tillit. Jag litar på dem och de litar på mig, säger Anki Möllberg. 

Anki Möllberg tipsar – så skapar du som chef en bättre arbetsplats

  1. Lyssna på personalen. Bjud in till medarbetarsamtal och fråga hur du som chef kan få ett bättre samarbete med personalen. De flesta svarar att brukarna är viktigast, men ge dig inte med det. 
  2. Var tillgänglig. Det ska vara lätt att få tag på sin chef och känna att personen förstår jobbet. 
  3. Visa uppskattning. Till exempel uppskattar personalen att få något gott fika på personalmöten. 
  4. Anpassa schemat. Se till att prata med personalen om deras schema och vara lyhörd. Kom även ihåg att förklara varför vissa önskemål inte går att uppfylla, då det ökar förståelsen för varandra. 
  5. Tilliten. Om alla ska trivas gäller det att du som chef litar på dina medarbetare, men även vice versa.