Utbildningarna kommer att erbjudas för studenter, nyanställda och redan erfarna anställda i äldreomsorgen som vill och behöver utvecklas. Tanken är att det ska vara behovsstyrda utbildningar och dessa kommer att ges i lokaler på äldreboendet Brogården från och med nästa år. Målet är att säkra kvaliteten i äldreomsorgen. 

En av dem som jobbar i kommunens kompetensteam som ser över vilka utbildningsbehov som finns är specialistundersköterskan Annika Björk. Hon jobbar till vardags med att stötta och handleda andra anställda i verksamheterna.

– Meningen är att man ska känna sig lite tryggare och säkrare när man fått lära genom att prova moment rent praktiskt, säger hon. 

Vill du studera till våren?

Tips till dig som vill studera

Utbildning

Tänkta utbildningar kan vara i bemötande, förflyttningsteknik men också medicin-tekniska moment. I lokalen ska det också finnas välfärdstekniska lösningar som personal kan prova. 

– Det handlar om trygghet i den vård och omsorg som brukarna ska få och som medarbetarna ska utföra. Det är också viktigt med arbetsglädje, säger Ejja Häman Aktell, vård- och omsorgschef i Skellefteå kommun.

De praktiska utbildningarna ska också underlätta för personer som inte har svenska som modersmål.