Utbildningarna kommer att erbjudas för studenter, nyanställda och redan erfarna anställda i äldreomsorgen som vill och behöver utvecklas. Tanken är att det ska vara behovsstyrda utbildningar och dessa kommer att ges i lokaler på äldreboendet Brogården från och med nästa år. Målet är att säkra kvaliteten i äldreomsorgen. 

En av dem som jobbar i kommunens kompetensteam som ser över vilka utbildningsbehov som finns är specialistundersköterskan Annika Björk. Hon jobbar till vardags med att stötta och handleda andra anställda i verksamheterna.

– Meningen är att man ska känna sig lite tryggare och säkrare när man fått lära genom att prova moment rent praktiskt, säger hon. 

Tänkta utbildningar kan vara i bemötande, förflyttningsteknik men också medicin-tekniska moment. I lokalen ska det också finnas välfärdstekniska lösningar som personal kan prova. 

– Det handlar om trygghet i den vård och omsorg som brukarna ska få och som medarbetarna ska utföra. Det är också viktigt med arbetsglädje, säger Ejja Häman Aktell, vård- och omsorgschef i Skellefteå kommun.

De praktiska utbildningarna ska också underlätta för personer som inte har svenska som modersmål.