Efter att man undersökt om ordinarie personal kunde tänka sig att skjuta på sina semestrar vände man sig till personal i andra verksamheter i kommunen.

– Då kände jag att jag måste fråga mig själv också den frågan. Det kändes mest trovärdigt att den som frågar också är beredd att ställa upp, säger Kerstin Parker.

Så från mitten på juni fram till slutet av juli har Kerstin Parker två dagar i veckan jobbat dag och kväll i hemtjänsten i Degerhamn på södra Öland, vid sidan av sitt jobb som HR-chef. Hon har behållit sin chefslön även när hon jobbat i hemtjänsten.

Viktigt att göra ett bra jobb

Hur var det att jobba i hemtjänsten?

– Det var utvecklande att få testa på det i verkligheten. Jag har aldrig jobbat inom vård- och omsorg tidigare. Jag hade en del oro innan, jag har inget lokalsinne och jag visste inte vad de förväntade sig av mig som ny. 

Blev du särbehandlad av kollegorna i hemtjänsten på grund av din chefsroll?

– Jag basunerade inte ut att jag är HR-chef. Jag berättade att jag vanligtvis jobbade i kommunhuset. Om någon frågade vad jag jobbade med så berättade jag. Det var inget wallraffande från min sida. Det viktiga för mig var att försöka göra ett bra jobb och få pröva på hur det var att vara sommarvikarie.

Det var inget wallraffande från min sida.

Har du kompetensen som krävs?

– Jag är inte utbildad inom vård och omsorg. Men som sommarvikarie, när man hoppar in och kanske har dubbelbemanning hos vissa lite mer komplicerade omsorgstagare så hoppas jag att jag kunde räcka till. Men det kräver en känsla för dem man ska träffa och att kunna anpassa sitt bemötande.

– Det var nästan det som var den största skillnaden mot vad jag hade förväntat mig, hur viktigt det är att man kan anpassa sin kommunikation utifrån dem man träffar.

Det mänskliga mötet

Har du fått några nya insikter?

– Att allt inte går att digitalisera, som det pratas mycket om. Mötet med människor som har behov av samtal, att träffa människor eller känna sig trygg, det sker i det mänskliga mötet.

– Jag fick också se hur viktigt det är med bra introduktion för att man ska få den rätta känslan för hur ett gott bemötande ser ut ute hos omsorgstagarna.

Har hemtjänstpersonalen ett svårt jobb?

– Komplexiteten ligger mycket i den empatiska förmågan och lyhördheten och förståelsen för omsorgstagarna. De kräver hela tiden närvaro och det tar mycket energi. Man kan inte komma icke närvarande till en omsorgstagare.

Komplexiteten ligger mycket i den empatiska förmågan och lyhördheten och förståelsen för omsorgstagarna.

Har du fått med dig något du kan ha nytta av i din roll som HR-chef?

– Jättemycket. Både hur vi ska vara en attraktiv arbetsgivare men också ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det kan vara omsorgstagare som bor i gamla och låga hus, det kan vara svårt att anpassa med toaletter och lyftar och sånt där.

– Eller omsorgstagare som är arga när vår personal kommer dit. Det är en utmaning som undersköterskorna och vårdbiträdena har.

Inte bara ett kneg

Gnällde du på chefen?

– Nej men vi ska ha en uppsamling i slutet av augusti, alla vi som hoppat in i omsorgen kommer att få träffa verksamhetscheferna för att utvärdera sommaren.

– Och jag har en del tankar kring introduktionen, man tar lite för givet att personalen vet hur de ska introducera sommarvikarier.

Kan du tänka dig att göra om det här?

– Jag funderar på om det ska bli en tradition för det var så givande och en sån stor kontrast till mitt vanliga jobb. Sammanhållningen var fantastisk där jag var, det var ett härligt gäng. Jag blev imponerad över hur måna de är om sina omsorgstagare.

Jag funderar på om det ska bli en tradition för det var så givande och en sån stor kontrast till mitt vanliga jobb.

– Och det känns viktigt när vi får sommarvikarier att det förs över till dem också, att de inte bara blir ett kneg, utan att det blir den här kvaliteten och meningsfullheten i jobbet.

Bra lösning?

Men är det verkligen en bra lösning att chefer som du ska vikariera i äldreomsorgen?

– Ur ett hållbarhetsperspektiv ekonomiskt är det inte smart att sätta in chefer i verksamheter på det sättet men utifrån kloka beslut som ska fattas på en högre nivå så är det ett jättebra sätt. Det gäller egentligen oavsett vilken verksamhet vi pratar om. Det är jättenyttigt för oss chefer att få en bild av hur det är i praktiken.

Hon fick också känna på stressen som kan uppstå. 

– När en omsorgstagare måste få lite mera tid, så förskjuts hela dagen eller kvällen för de övriga. Det kan vara stressande och det kan jag förstå.