Får jag övertidsersättning om jag arbetar mer än heltid?

SVAR: Ja, du har rätt till övertidsersättning om du arbetar mer än heltid. Arbetet måste vara beordrat av arbetsgivaren. Om det är möjligt ska övertidsarbetet, enligt flera av Kommunals avtal, beordras senast fyra timmar innan det sker. Men om det inte går att avsluta ett arbetspass på grund av att det är fara för vårdtagarens hälsa och säkerhet kan detta, enligt vissa avtal, räknas som övertid, i så fall krävs det att detta rapporteras till arbetsgivaren snarast, dock senast nästa dag. Utifrån vissa avtal krävs att du ska ha arbetat en full halvtimme för att den ska ge övertidsersättning.

Maria Bodlund (i mitten) med kollegerna Caroline Lautin och Sonja Pettersson.

Stor ökning av övertid i hem­tjänsten

Arbetstider

Kan jag säga nej till övertid?

SVAR: Ja, men inte alltid. Om du är ensam kvar på en arbetsplats i vården så kan du inte säga nej och gå hem. Du kan inte riskera vårdtagarnas säkerhet, det gör du om du lämnar arbetsplatsen. Men om det gäller ett arbetspass i morgon eller nästa vecka, då kan du säga nej.

Kan jag säga nej till beordrad övertid?

SVAR: Nej, om chefen säger att jag beordrar dig att ta ett pass i morgon, då måste du komma. Beordrad övertid kan du aldrig säga nej till, då riskerar du en arbetsvägran som kan leda till uppsägning. Men om det är så att arbetsgivaren kunde ha löst situationen på ett annat sätt så kan det vara möjligt att säga nej.

Om du är anställd i privat omsorg som har avtal med Vårdföretagarna så ska arbetsgivaren enligt avtalet ta hänsyn till om du som anställd har tungt vägande skäl för att inte arbeta övertid. Det skulle till exempel kunna vara så att du är ensamstående förälder och saknar barnomsorg vissa tider på dygnet.

Finns det olika typer av övertidsersättning?

SVAR: Ja, beroende på avtal varierar övertidsersättningen. Heltidsanställda i kommuner, regioner (SKR) och vårdföretag som har Sobonaavtal har en ersättningsnivå för två timmars övertidsarbete som görs i samband med ordinarie arbete (ofta kallad enkel övertid på 180 procent av lönen), för övertidsarbete som är mer än två timmar gäller en högre ersättningsnivå (ofta kallad kvalificerad övertid på 240 procent av lönen). Den högre ersättningsnivån gäller också heltidsanställda som arbetar övertid på lediga dagar. För deltidsanställda gäller den högre ersättningen övertid på helger. Det kan också finnas lokala överenskommelser.

Om du är anställd i privat omsorg där det finns avtal med Vårdföretagarna och tar ett extrapass, då får du timlön och semesterersättning oavsett sysselsättningsgrad. Om arbetet är beordrat får du övertidsersättning. För heltidsanställda som redan arbetat dagens schemalagda pass gäller först ersättning för enkel övertid i två timmar och sedan för kvalificerad.

Har jag rätt till övertidsersättning om jag är timanställd?

SVAR: Ja, du som timavlönad har rätt till övertidsersättning om du arbetat fler timmar i månaden än vad som ingår i en heltidstjänst. Men inte om du är anställd i privat omsorg som har avtal med Vårdföretagarna (Bransch E och F).

När får jag som deltidsanställd fyllnadslön?

SVAR: Om du arbetar deltid har du rätt till mertidsersättning eller fyllnadslön för timmarna upp till heltid. För anställda i kommuner, regioner samt vårdföretag med Sobonaavtal gäller 120 procent. Om du är anställd i privat omsorg där det finns ett avtal med Vårdföretagarna och tar ett extrapass får du timlön och semesterersättning.

Har jag rätt till övertidsersättning om jag är deltidsanställd?

SVAR: Ja, som deltidsanställd i kommun/region eller vårdföretag med Sobonaavtal får du på vardagar först ersättning för fyllnads- eller mertid för timmarna upp till heltid, sedan ersättning för enkel övertid och/eller kvalificerad övertid. För att få övertidsersättning krävs att chefen beordrar övertidsarbete. Deltidsanställda i kommuner, regioner och vårdföretag som har Sobonaavtal som beordras arbete på fridag (lördag, söndag eller helgdag) får ersättning för kvalificerad övertid med 240 procent. Deltidsanställda i privat omsorg som har avtal med Vårdföretagarna får timlön och semesterersättning.

Är det högre ersättning om jag blir beordrad att ta ett extrapass?

SVAR: Ja, om du är anställd i en kommun/region eller vårdbolag som har avtal med Sobona, och arbetar heltid och beordras ett extra arbetspass får du extra ersättning, så kallad kvalificerad övertid med 240 procent. Om du arbetar deltid får du på en vardag först ersättning för mertid- eller fyllnadstid upp till heltid, sedan ersättning för enkel och/eller kvalificerad övertid Är det så att du arbetar deltid och tar extrapass på en ledig helg så har du rätt till kvalificerad övertid.

Om du är deltidsanställd i privat omsorg där det finns avtal med Vårdföretagarna och beordras övertid får du mertidsersättning upp till dess att heltidsmåttet uppnåtts, sedan ersättning för enkel övertid de två första timmarna och sedan kvalificerad övertid. Om du är deltidsanställd och beordras arbete en arbetsfri söndag eller helgdag (gäller även påsk-, midsommar, jul- och nyårsafton) får du övertidsersättning.

Vilken ersättning får jag om chefen frågar om jag kan ta ett extrapass?

SVAR: Vilken ersättning du får för ett extrapass som inte beordrats avgörs både av sysselsättningsgrad och avtal. Om du är anställd i kommun, region eller ett vårdbolag som har avtal med Sobona finns det ingen frivillig övertid. Även om chefen frågar dig, utan att beordra dig, så ska du ha övertidsersättning. Om du arbetar deltid får du först ersättning för mertid- eller fyllnadstid upp till heltid, sedan ersättning för enkel och/eller kvalificerad övertid. Arbetar du heltid och tar ett pass en ledig dag ska du ha ersättning för kvalificerad övertid. Är det så att du arbetar deltid och tar extrapass på en ledig helg så har du rätt till kvalificerad övertid.

Om du är anställd i privat omsorg där det finns avtal med Vårdföretagarna och tar ett extrapass utan att vara beordrad, då får du timlön och semesterersättning oavsett sysselsättningsgrad.

Måste jag svara om chefen ringer?

SVAR: Nej, enligt lag finns ingen skyldighet att svara i telefonen när du har semester om du och din arbetsgivare inte har gjort en överenskommelse om något annat. Detta gäller oavsett kommunikationsmetod, alltså även sms. Det betyder att du kan välja själv.

Kan jag arbeta övertid utan att få ersättning?

SVAR: Ja, det kan vara så. Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal finns det ingen garanti för att du får övertidsersättning. Det gäller också om övertiden inte är beordrad.

Kan övertidsersättning ingå i lönen?

SVAR: Ja, det kan också vara så att du skrivit på ett anställningsavtal eller en överenskommelse som gör att övertidsersättningen igår i lönen. Regler för hur det ska gå till kan finnas i kollektivavtalet. Det gäller till exempel Kommunals avtal för omsorg med Vårdföretagarna (Bransch E och F).

Kan jag få övertidsersättning i tid i stället för pengar?

SVAR: Ja, det går att få kompensationsledighet i stället för pengar. I Kommunals avtal finns regler för hur övertidsarbete ska kompenseras i ledig tid. Det kan också vara möjligt att spara kompledighet, men det kan också finnas ett tak för hur mycket som går att spara. Vissa arbetsgivare har en timbank där övertidstimmarna sparas. Det kan finnas lokala avtal om hur övertidsarbete ska ersättas.

Får jag jobba hur mycket övertid som helst?

SVAR: Nej, enligt arbetstidslagen finns ett tak för övertid. Högst får du arbeta 48 timmar under en fyra veckors period, eller 50 timmar under en kalendermånad, dock högst 200 timmar under ett kalenderår. Detta kallas allmän övertid.

Det finns också så kallad extra övertid, taket för den är 150 timmar per kalenderår. Extra övertid gäller om det finns särskilda skäl och situationen inte går att lösa på ett annat sätt.

Nödfallsövertid kan beordras vid en natur- eller olyckshändelse som arbetsgivaren inte kunnat förutse. Här finns inget tak. Ersättningen för särskild nödfallsövertid (180 procent) regleras till exempel i det krislägesavtal som Kommunal har med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona. Krislägesavtalet aktiverades i flera regioner i början av pandemin.

Vad händer om jag jobbar mer än 200 timmar övertid?

SVAR: Som anställd kan du inte straffas för att arbeta mer än vad lagen säger. Däremot kan många övertidstimmar påverka både arbetsmiljön och hälsan negativt. För lite återhämtning kan leda till sjukskrivning. Är det så att du arbetar mycket övertid och är anställd i privat omsorg som har avtal med Vårdföretagarna har du tydligt stöd i avtalet om du tar upp övertiden med chefen. I avtalet står att schemaläggningen ska ses över om en medarbetare regelbundet arbetar mycket övertid. Men oavsett arbetsgivare och avtal så ska du kontakta skyddsombudet om du arbetar mycket övertid. Samtidigt är det så att arbetsgivaren brukar förhandla med Kommunal om antalet övertidstimmar blir fler än 200, enligt lagen finns möjlighet till ytterligare 150 timmar.

Kan facket hjälpa mig om jag inte får övertidsersättning?

SVAR: Ja, Kommunal kan hjälpa dig. Det är bra om du skrivit ner hur du arbetat och tillsammans med vem, sparat schemat och även lönebesked för de två senaste åren.

Ser Kommunal problem med mycket övertidsarbete?

SVAR: Ja, Kommunal är emot att arbetsgivaren systematiskt använder sig av övertid, alltså att det förekommer mycket övertid under en längre period. Om du arbetar på en sådan arbetsplats så ska du vända dig till skyddsombudet, om det saknas skyddsombud ska du vända dig till Kommunals sektion. Om det är mycket övertid anser Kommunal att en riskbedömning ska göras, då ska personalen, skyddsombudet och chefen delta för att se vilka arbetsuppgifter som inte ska göras vid underbemanning och vad risken är med att uppgifterna inte utförs. För att lösa situationen anser Kommunal att planering, schema och bemanning ska se över, till exempel kan det vara så att de som arbetar deltid kan gå upp i sysselsättningsgrad.

Källa: Arbetsmiljöverket, arbetstidslagen, LO-TCO Rättsskydd, Kommunals avtal med SKR, Sveriges Kommuner och regioner samt Sobona, Kommunals ombudsmän Pernilla Westerberg, Maria Hansson och José Buitron.