I november lägger den nya högerkonservativa regeringen fram sin budget. En halv miljon medlemmar i Kommunal efterlyser nu politiska ambitioner och reformer som ska stärka välfärden.

Inte mycket i Tidöavtalet eller regeringsförklaringen pekar på att den tillträdande regeringen tänker prioritera en stark, solidarisk välfärd med trygga anställningar.

Kronisk underbemanning

Medlemmarna i Kommunal har slagit larm om kronisk underbemanning i många verksamheter över hela landet, men trots det har välfärdens arbetsplatser varit osynliga både under valrörelsen och nu när Ulf Kristersson lagt ut texten om vad som behöver förbättras i Sverige. 

Medlemmar på arbetsplatserna har ställt kristallklara krav: Det behövs fler kollegor. Med rätt utbildning. Vilken reform kommer den nya regeringen att presentera för att lösa det?

Medlemmar på arbetsplatserna har ställt kristallklara krav: Det behövs fler kollegor. Med rätt utbildning. Vilken reform kommer den nya regeringen att presentera för att lösa det?

Regeringen kan inte vänta

När det gäller sjukvården lyfts bristen på vårdplatser i Tidöavtalet – men man har missat att det precis som i omsorgen handlar om en personalkris. Det är där regeringen behöver koncentrera sina insatser. Och det kan inte vänta. Medlemmarna älskar sina jobb, men orkar inte längre med den undermåliga arbetsmiljön och säger till slut upp sig. 

Tillfälliga satsningar utan vidhängande kvalitetskrav eller uppföljning fungerar inte – det har vi sett förut. Det behövs pricksäkra, långsiktiga investeringar som tydliggör arbetsgivarnas ansvar för bemanningen på både kort och lång sikt. 

Här är våra krav på den nya regeringen:

  • Investera pricksäkert och långsiktigt i välfärden för en bättre arbetsmiljö.
  • Förläng äldreomsorgslyftet och inför ett förskolelyft.
  • Gå vidare med förslaget på äldreomsorgslag och komplettera med kvalitetskrav.
  • Gör inte språkfrågan till signalpolitik – rusta arbetsgivarna för att ta personalansvar.
  • Visa respekt för arbetarna som får Sverige att rulla – en tredjedel av Kommunalarna har utländsk bakgrund.