I början av året blev tre anställda på Aleris Närsjukhus hemskickade utan lön eftersom de inte var vaccinerade och vägrade att göra det. Att de blev avstängda var helt i linje med företagets policy. De tre anställda har inte arbetat sedan dess och inte heller fått någon lön. 

– Det går inte att säga att de är uppsagda. Företaget har aldrig sagt att de inte är välkomna tillbaka. Men vad betyder det om en arbetsgivare skickar hem mig utan lön? säger Anne Alfredsson.

Det är Kommunal som nu vill att avstängningen prövas vid Arbetsdomstolen, AD. Det är därför de gett LO-TCO Rättsskydd i uppdrag att lämna in en stämning om kollektivavtalsbrott förklarar David Atterling som är ansvarig ombudsman för målet på Kommunals förbundskontor.

”Har rätt till lön”

– Aleris Närsjukhus har brutit avtalet genom att inte betala lön till de här tre medlemmarna. De är anställda och står till arbetsgivarens förfogande. Därför har de rätt till lön.

Många som arbetar inom vård och omsorg kanske tycker att det är underligt att Kommunal driver ett mål för att skydda anställda som inte vill vaccinera sig under pågående pandemi. Varför gör ni det?

– Man ska ha full respekt för pandemin och det Folkhälsomyndigheten rekommenderar, men det här handlar om vad arbetsgivare får kräva av anställda. Här går de in och kräver att de ska vaccinera sig – ett påtvingat kroppsligt ingrepp och också att de anställda måste dela en känslig personuppgift om ifall de är vaccinerade eller inte. Vad kan de kräva nästa gång?

Anne Alfredson, förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd.
Anne Alfredson, förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd.

Anne Alfredsson menar också att policyn antogs i ett sent skede av pandemin.

– De införde den i slutet av december och i april slutade covid att klassas som allmänfarlig sjukdom. Ändå är policyn fortfarande kvar. 

Brott mot kollektivavtalet

Stämningen har nyligen skickats in till AD. Det vanliga är att det tar ungefär ett år innan ett mål är avgjort. I stämningen kräver Kommunal att lönen medlemmarna skulle fått utbetald under avstängningen betalas ut och ett skadestånd till både Kommunal och medlemmarna för brott mot kollektivavtalet. Många mål i AD går inte så långt som till dom utan stannar vid uppgörelser mellan arbetsgivaren och fackförbundet som driver målet.

– Jag vågar inte svara på vad det här slutligen landar i. Det viktiga är att våra medlemmar får en lösning som de är nöjda med.