2,3 miljarder kronor. Det blev prislappen på all inhyrd personal till landets kommuner förra året. Det är tre gånger så mycket som för tio år sedan. Och att hyra in personal har blivit ett sätt att lösa bristen på brist inom nya yrkesområden.

Innan sommaren annonserade olika bemanningsföretag efter undersköterskor till ett hundratal kommuner över hela landet och i exempelvis Trelleborgs kommun är kostnaderna för inhyrda undersköterskor hittills i år flera gånger högre än kommunens totala kostnad för all bemanningspersonal förra året.

Inte fastna i bemanningsföretag

Jeanette Hedberg som är förhandlingschef på kommunerna och regionernas arbetsgivarorganisation SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, menar att det här är ett symtom mer än en problem i sig.

– Det man kan konstatera är att det blivit mer och mer besvärligt att bemanna för kommuner och regioners del. Det råder brist på personal i kombination med ett ökat behov av vård och omsorg. Att hyra in personal är ett sätt att lösa det.

SKR har just nu inte något arbete inriktat speciellt på hyrkostnaderna i landets kommuner. 

– Det är viktigt att inte fastna i frågan om bemanningsföretag specifikt. Utan att arbeta med hur vi ska lösa bemanningen på sikt, säger hon.

Jeanette Hedberg, SKR.
Jeanette Hedberg, SKR.

Men i regionerna, där man under lång tid varit beroende av hyrpersonal, arbetar man nu för att sänka kostnaderna. De har gått samman för att göra sig mindre beroende av bemanningsföretagen. Ordförande för samarbetet är Ann-Sofi Lodin, regiondirektör för Västra Götalandsregionen: 

– Det är dyra lösningar, men skapar också en osäkerhet på arbetsplatsen. Anställda och chefer undrar: vilka är det som kommer? Vilken kvalitet är det de på de som kommer?

Jobba för att minska kostnaden

I förlängningen menar hon att både kommuner och regioner måste skapa bättre arbetsförhållanden för dem som redan arbetar inom verksamheterna och få personal att vilja arbeta där.

– Vi måste självklart själva jobba med att vara en attraktiv arbetsgivare och hållbara arbetsvillkor. Många är slutkörda. Under pandemin har vi varit tvungna att använda mycket extrapersonal, bemanningspersonal och även övertidslösningar. Det har slitit på våra arbetstagare.

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i Västra Götaland.
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i Västra Götaland.

Ann-Sofi Lodin ger exempel på arbetsplatser som fått ner antalet bemanningsanställda genom att ha egna vikariepooler och överanställa. Och under hösten kommer ett gemensamt ramavtal att upphandlas där alla regioner är överens om att löneläget för inhyrd personal ska bli mer lika. 

– Jag tror att det är nödvändigt att vi jobbar tillsammans för att klara av att minska kostnaden. 

Regioner som bland annat ansvarar för sjukvården och kommuner som ansvarar för äldreomsorg och LSS-vård styrs av helt olika organisationer. Skulle ett samarbete mellan er kunna bidra till en sänkning av kostnaderna?

– Det skulle mycket väl kunna bli aktuellt framåt. Vi har ett gemensamt ansvar för våra medborgare. 

Ökade kostnader för inhyrd personal

Kommuner:

  • 2011: 800 miljoner kronor 
  • 2021: 2,3 miljarder kronor 

Stora grupper i kommunerna är socionomer och sjuksköterskor inom äldreomsorg.

Regioner:

  • 2011: 2,4 miljarder kronor
  • 2021: 6,3 miljarder kronor

Stora grupper i regionerna är sjuksköterskor och läkare.

Källa: SCB, SKR