Omkring 2 500 medarbetare i Karlskoga kommun kommer att få full lön vid föräldraledighet från den 1 januari 2023. Beslutet omfattar de som är tillsvidareanställda. Tanken är att kommunen betalar de 20 procent som i dagsläget saknas för att få full lön vid föräldraledighet. 

Målet är att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Men stödpedagogen Petra Stenman – som nyss kommit tillbaka från sin föräldraledighet – tycker inte att det räcker. 

Petra Stenman, stödassistent.
Petra Stenman, stödassistent.

Hon tycker att arbetsgivaren borde lägga pengarna på mer brådskande problem, såsom att slopa Bilaga J, som styr jourersättningen för anställda inom funktionshinderomsorgen (se faktaruta nedan). 

– Det är ju en jättebra grej att de erbjuder full lön, men det gynnar ju en liten grupp med unga anställda som ska skaffa barn. Samtidigt som det finns en grupp i kommunen som drabbas av Bilaga J och är missnöjda, säger Petra Stenman och fortsätter:

– Problemet kvarstår ju med all gratis arbetstid som vi får lägga ner. Nu när jag kom tillbaka från min föräldraledighet kände jag att det inte är rätt att jag är så mycket borta från mina barn och speciellt inte när jag inte ens får betalt för alla timmar, säger hon.

Kommunal undrande över kraven

Petra Stenman får medhåll från Kommunals sektion i Karlskoga. I grund och botten tycker sektionen att det är bra med full lön vid föräldraledighet, men med det sagt finns det viktigare frågor att ta tag i.

– Detta är inget som våra medlemmar har tryckt på för att få igenom, och vi har inte heller fått några reaktioner ännu, säger sektionsordförande Lena Hagström.

180 dagar

Medarbetare kan som längst få full lön i 180 dagar av föräldraledigheten. Dessutom är det ett krav att personen har jobbat i minst 180 dagar innan den går på föräldraledighet, och att den jobbar minst 180 dagar efteråt. Lena Hagström på Kommunal är kritisk till det.

– Jag förstår egentligen inte varför man ska ha dessa krav. Det är ju redan tillsvidareanställda det handlar om och oftast säger man ju inte upp sig direkt efter föräldraledigheten, säger hon.

”Vill rekrytera ny personal”

Tony Ring (M)  är ordförande i kommunstyrelsen i Karlskoga. Han säger att kommunen verkar vara den första kommunen som erbjuder full lön vid föräldraledighet i hela Sverige. Projektet väntas kosta omkring 1,5 miljoner kronor.

– Vi vill se till att både kunna rekrytera ny personal och även behålla den som vi redan har, och då gäller det att vara innovativ, säger Tony Ring.

Tony Ring (M), kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga.
Tony Ring (M), kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga.

Kommunal lokalt tycker att pengarna hade kunnat användas för viktigare saker, såsom att slopa Bilaga J. Vad tycker du om den kritiken?

– Jag stänger inga dörrar och är öppen för att prata mer om Bilaga J, men för mig är det helt olika frågor. Full lön vid föräldraledighet är en politisk fråga medan det där är en verksamhetsfråga, säger Tony Ring.

Vad är Bilaga J?

Bilagan gäller jourtid inom funktionshinderområdet i kommuner och regioner och kommunala bolag.

Den säger bland annat att:

  • Arbete kan förläggas i början och slutet av jourpasset och akuta insatser kan utföras mellan klockan 00–06. 
  • Genomsnittligt hälften av jourpasset anses utgöra ordinarie arbetstid och hälften anses utgöra jour. 
  • Genomsnittlig arbetstid under jourpass per vecka ingår i beräkning av den ordinarie arbetstiden. 
  • Arbetstagare har under jourpass rätt att sova i den mån arbetsuppgifterna medger. 
  • Jourersättningen är i nuvarande avtal 15 procent av timlön eller 8 minuter som ledig tid (högre vid storhelger).