Nämnden för stöd, vård och omsorg har möte på torsdagen. Då är Petter Arvidsson som är skyddsombud på Malmens servicebostad och hans arbetskamrater på plats.

– Vi arbetare på golvet slåss ju mot väderkvarnar hur vi än gör. Men sista ordet är inte sagt, säger Petter Arvidsson.

Han berättar att Socialdemokraterna och Vänstern tidigare har reserverat sig, nu hoppas Petter Arvidsson på nytt politiskt intresse.

– Jag kommer att fråga vad man ska rösta på för något parti om man vill ha en bättre arbetsmiljö i Kristinehamns kommun. Vem kommer att ta strid för oss?

Petter Arvidssons avsikt är att få veta om politikerna kommer driva att kombinattsavtalet ska vara kvar. Men i dagsläget är det alltså uppsagt, en risk- och konsekvensanalys ska vara klar i början av juni. Sedan införs Bilaga J efter sommaren.

Lönesänkning

För Petter Arvidsson betyder det att han få betalt för färre timmar på natten och mindre tid i ob-ersättning.

Han uppskattar att det blir en lönesänkning på cirka 1 500 kronor per månad.

– Det här är ett kvinnodominerat låglöneyrke. Inflationstakten skenar och man får inte mer mat i kassen när man går till Coop, säger Petter Arvidsson.

Sovprotest mot sämre villkor

Löner

När mindre tid av journätterna ska räknas som arbetstid blir det mer arbetstid på dagen.

– Det sliter att jobba på det här sättet. Det är som att de knycker min återhämtningstid, säger Petter Arvidsson.

Samtidigt är han bekymrad för hur det ska påverka familjen som har tre barn.

– Tack och lov har jag en sambo. Men jag har många kollegor som är ensamstående som ska lägga ett pussel och få det här att fungera. Det är knappt att det går nu, de går på knäna och gråter, säger Petter Arvidsson.

Fler pass per månad

Enligt Kommunal innebär Bilaga J att det blir ett eller ett och ett halvt arbetspass mer per månad. Det blir alltså fler timmar på jobbet. Farhågor finns för att tiden ska användas till resurspass på andra arbetsplatser.

Eva Lotta Lindskog är förvaltningschef för stöd, vård och omsorg i Kristinehamn.

– Jag har full förståelse för att de blir irriterade för att det är en försämring av arbetsvillkoren, säger hon till Nya Kristinehamns-Posten.

Det så kallade kombinattsavtalet har sagts upp eftersom det är omodernt, enligt Eva Lotta Lindskog som framhåller att det är fördelar att ordinarie personal kommer att arbeta dagtid i högre grad.

Bilaga J

Bilagan gäller jourtid inom funktionshinderområdet i kommuner och regioner och kommunala bolag.

Den säger bland annat att:

  • Arbete kan förläggas i början och slutet av jourpasset och akuta insatser kan utföras mellan klockan 00–06. 
  • Genomsnittligt hälften av jourpasset anses utgöra ordinarie arbetstid och hälften anses utgöra jour. 
  • Genomsnittlig arbetstid under jourpass per vecka ingår i beräkning av den ordinarie arbetstiden. 
  • Arbetstagare har under jourpass rätt att sova i den mån arbetsuppgifterna medger. 
  • Jourersättningen är i nuvarande avtal 15 % av timlön eller 8 minuter som ledig tid (högre vid storhelger).