På kommun- och regionsidan och i  några andra avtal är föräldrapenningtillägget (kan ibland heta föräldralön) reglerat och betalas ut av arbetsgivaren. Men på den privata sidan finns sedan cirka sju år tillbaka i  stället en försäkringslösning: FPT (föräldrapenningtillägg). Och där måste den enskilda själv anmäla till Afa försäkring att man vill ha tillägget.

I en LO-rapport som kom för några år sedan gjordes en uppskattning att en tredjedel av alla som hade rätt till ersättning inte ansökte om den.

I både avtal och FPT-försäkringen är grundprincipen att man ska få 90 procent av sin lön när man är föräldraledig inklusive föräldrapenningen, men det kan variera beroende på vad man har för lön.

Här nedan kan du se vad som gäller på några olika avtalsområden. Kommunal har ett stort antal avtal och finns ditt avtal inte med här kan du antingen ringa Kommunal Direkt eller höra av dig till ditt lokala fack och fråga.

Fotnot: Här kan du göra din anmälan till Afa försäkring (extern länk).