Hemtjänstföretaget Personstöd Mälardalen är med 350 kunder det tredje största i Västerås, men sades i förra veckan upp av kommunen. Enligt kommunen har bolaget tagit betalt för insatser som inte utförts och anhöriganställda utan undersköterskeutbildning har utfört omvårdnadsinsatser, i strid med reglerna. Företaget har också slagit ihop flera kortare insatser till färre längre. Personstöd ska heller inte ha meddelat minskade behov hos de äldre, som därmed haft för stora insatser beviljade. Det ska röra sig om 12-15 miljoner kronor som företaget felaktigt fakturerat.

– Fel förekommer hos alla utförare, men det här har en omfattning som gjorde att vi var tvungna att hantera det på politisk nivå och där vi slutligen hamnade i bedömningen att vi måste häva det här avtalet, för vi saknar förtroende för företaget, säger Bengt-Åke Nilsson (L), ordförande i äldrenämnden.

Slut på anhöriganställningar

Felen ska till övervägande del ha begåtts inom ramen för anhöriganställningar. Det är inte förbjudet i Västerås, men anställda som saknar undersköterskeutbildning får inte utföra omvårdnadsinsatser – vilket alltså skett ändå. Anhöriganställningar är förbjudet i många kommuner, just för att det kan göra det lättare att fuska och försvårar insyn. Nu har Västerås också beslutat att avveckla anhöriganställningar.

– Vid en sammanvägning av allting här så har en enig nämnd sagt att det finns fördelar men också uppenbara nackdelar, som kanske också är ägnat att underlätta ett felaktigt beteende, säger Bengt-Åke Nilsson.

Oppositionen kritisk

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är dock kritiska till hävningen av avtalet och menar att beslutet har tagits på vaga grunder, utan att företaget fått chans att bemöta anklagelserna. De menar även att kommunen också bär ansvar för att det har blivit fel.

Företagets vd säger till VLT att han inte förstår vad de ska ha gjort sig skyldiga till.

Bengt-Åke Nilsson säger att Personstöd visst har fått bemöta anklagelserna. Han har ingen uppfattning om företagets ledning känt till fusket men säger att det inte fråntar dem ansvar för vad deras anställda gör. Kommunen har polisanmält företaget. Det skedde redan i våras efter att de fått ett anonymt tips. De har sedan inväntat klartecken från polisen innan de hävde avtalet. Oftast gör kommuner tvärtom –vilket försvårar för polisen att utreda om brott begåtts.

– Vi hade en del kontakter med Uppsala som har viss erfarenhet av det här. Deras tips var att inte göra som de hade gjort utan att ge polisen möjlighet att säkra underlag för sin förundersökning först, säger Bengt-Åke Nilsson.

Oro hos anställda

Efter att avtalet med Personstöd hävdes i förra veckan har han varit i kontakt med anställda på företaget, bland annat ett skyddsombud.

– Det finns naturligtvis en oro hos medarbetarna. Men undersköterskor är så eftersökta så de behöver inte vara oroliga för sin försörjning.

Finns det tecken på att personal utnyttjats på något sätt?

– Det finns en fara med anhöriganställningar att några kanske har jobbat lite väl mycket.

Också i Nynäshamns kommun blev ett företag uppsagt förra veckan för misstänkt fusk. Även där har kommunen polisanmält företaget. Också i det fallet rör det sig enligt kommunen om fusk med tidsregistrering. Företaget ska ha registrerat avböjda besök på förhand och sedan fått ersättning för det, vilket också har lett till att brukare inte fått insatser de haft rätt till.