Grafik som visar hur höjda löner påverkar inflationen. Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån som innebär att värdet på pengarna försämras. Här är ett exempel på hur inflation och löner samspelar: Tomaterna blir dyrare, så företaget höjer priserna på sina krossade tomater. Arbetarna kräver högre löner för att ha råd att köpa de dyrare krosstomaterna. När lönerna höjs ökar företagets kostnader för löner. Då höjer de priserna igen.
Grafik som visar hur reallöner fungerar. År ett: 500 kronor räcker till 5 ostar. År två. Lönen höjs 4%. Ostpriset ökar 10%. 520 kr räcker till mindre än fem ostar. Trots löne­ökningen har reallönen minskat. Ökad reallön innebär att lönen räcker till mer ost. (Siffrorna är inte verkliga löne- och prisökningar utan enbart exempel.)