Stressen är påtaglig. Världen är upp och ned. Skenande priser på mat och el slår hårt i våra hushåll. Omsorgen har stora problem. Kompetensförsörjningskris i hela landet, säger de. Brist på undersköterskor, de unga vänder ryggen åt omvårdnadsprogrammet. 

Detta är resultatet efter år av besparingar. Neddragningar och ej tillsatta tjänster runt om i landet. Bemanningar har slimmats in i minsta detalj. Resultatet är vad vi ser nu. 

Lön, arbetskamrater, scheman

Personal som har utbildning som hellre lämnar för att orken är slut. Här pratas det om hälsoschema runt om i landet i Sverige 2022. Vem är det hälsosamt för? 

Nu är det dags att vi värderas i löner och bättre arbetstid. Vi behöver också betala räkningarna som kommer.

Varför har man inte tagit tillvara kompetensen hos personalen innan det var för sent? Varför tillsätts tjänst på tjänst i det administrativa när vi behöver bli fler i bemanningen inom våra verksamheter? Var finns löften om att undersköterskan ska få den lön hen förtjänar. Ett schema som fungerar så vi orkar jobba fram till pensionen? 

Det kommer att kosta

Nu är det dags att vi värderas i löner och bättre arbetstid. Vi behöver också betala räkningarna som kommer. Ni behöver utbildad kompetent personal, jag säger att det kommer att kosta både i pengar och i bättre arbetstidsmått samt en bra arbetsmiljö. 

Jag vill också passa på att påtala vikten av att vi måste bli fler i Kommunal. Vi jobbar mot klockan, nya kollektivavtal ska förhandlas. Nu sätter vi kraven och jobbar för att nästa avtal ska bli det bästa vi har haft. Nu är det dags att vi blir lyssnade på.