På över hälften av landets räddningstjänster saknar brandmän personliga reservställ. Och på över 30 procent av räddningstjänsterna saknas ett avskilt utrymme för att sanera skyddsutrustningen efter släckningsarbetet. Det visar Kommunalarbetarens undersökning. 

Reservställ och avskilda utrymmen har införts för att minska risken för cancer och att de saknas på många håll bekymrar Kommunal:

– Med tanke på att frågan har varit känd sedan början av 2000-talet så är det besvärande att många arbetsgivare faktiskt inte har tagit till sig av informationen som Kommunal tillsammans med arbetsgivarna har kommit med, säger Mikael Svanberg, före detta brandmästare och nu förbundsombudsman på Kommunal.

Brandman (genrebild).

Så minskar du risken för cancer

KA reder ut

Yrket ökar risk för cancer

Fråga om cancer hos brandmän och brandbefäl har diskuterats i många år. I juli kom WHO:s canceravdelning IARC kom med en rapport om riskerna. Där skriver man bland annat att det finns tillräckligt med bevis för att slå fast att brandmannayrket ökar risken för urinvägscancer och mesoteliom, en cancer i lungsäckarna. Rapportförfattarna skriver också att det finns viss bevisning för att yrket orsakar risken att få cancer i tjocktarmen, prostatan, testiklarna, huden och lymfkörtlarna.

Mikael Svanberg, Kommunal.
Mikael Svanberg, Kommunal.

För Kommunal kommer rapporten inte som någon överraskning.

– Vi har haft kännedom och försökt övertyga och påverka räddningstjänstbranschen om att det finns evidens om en överrepresentation för vissa cancerdiagnoser i ett antal forskningsstudier. Nu pratar vi om en organisation som har ett stort anseende. Nu kan vi gå vidare och hjälpa våra medlemmar med förebyggande arbete och också dem som tragiskt nog har drabbats av det här, säger Mikael Svanberg.

Här renas de från röken

På jobbet

Sedan flera år tillbaka arbetar de flesta räddningstjänster i landet förebyggande enligt modellen ”Friska brandmän”. Den innebär bland annat att brandmän byter ut sina smutsiga kläder ute på olycksplatsen för att undvika att sitta i kontaminerade kläder i bilen hem. ”Friska brandmän” innebär också att man ska ha tillgång till ett personligt reservställ och ett avskilt utrymme på stationen där man efter släckning ska kunna utföra sanering och tvätt av skyddsutrustning, men det följs alltså inte överallt.

”Anmäl arbetsskadan!”

När nu WHO lyfter cancerfrågan hoppas Kommunal att fler medlemmar anmäler cancer som en arbetsskada.

– Vi kan konstatera på Kommunal att vi får för få ansökningar om rättshjälp vad gäller arbetsskadeförsäkringen. Det är jätteviktigt att anmäla arbetsskadan. Alla brandmän som har fått cancer ska ansöka om ersättning från arbetsskadeförsäkringen, säger Oxana Sedunova, förbundsjurist på Kommunal.

– Om du ramlar ner från en stege är det naturligt för arbetsgivaren att göra en arbetsskadeanmälan, det ska vara lika naturligt för arbetsgivaren att göra en arbetsskadeanmälan om brandmannen drabbas av en cancerdiagnos, säger Mikael Svanberg.

Man ska alltså först anmäla arbetsskadan till arbetsgivaren, som sedan ska anmäla till Försäkringskassan. Därefter ska man som anställd anmäla skadan till Afa Försäkring (se faktaruta nedan).

Kan få hjälp av skyddsombudet

Om utrustningen och skyddet är bristfälligt på den station man arbetar på uppmanar Mikael Svanberg de anställda att vända sig till sitt skyddsombud.

– Vi har tagit fram en branschinriktad arbetsmiljöstrategi, den handlar om flera risker i yrket, men där finns ett avsnitt som just berör risker med att bli kontaminerad av farliga partiklar och substanser och den är en jättebra guide som man kan visa arbetsgivaren som inte uppfyller det här. Med den hjälpen kan man gå vidare.

Så anmäler du arbetsskada

  • Alla skador ska anmälas både till arbetsgivare och AFA Försäkring.
  • Arbetsgivaren är skyldig att i samråd med skyddsombud anmäla arbetsskada till Försäkringskassan.
  • När det gäller Afa Försäkring är det den anställdes ansvar att anmäla arbetsskada till Afa försäkring. Afa Försäkring prövar rätt till ersättning i samband med inkommen anmälan om arbetsskada.
  • För att Försäkringskassan ska pröva den skadelidandes rätt till arbetsskadeersättning, till exempel livränta, ersättning för inkomstförlust till följd av arbetsskada, krävs dock ansökan om arbetsskadeersättning från Försäkringskassan. Det räcker således inte med att arbetsskadan anmäls till Försäkringskassan.  

Källa: Oxana Sedunova, förbundsjurist på Kommunal