Varför drabbas brandmän av cancer?

SVAR: Långsiktig exponering av farliga substanser och partiklar som är cancerogena, exempelvis bensen. Det är huden, kroppens största organ, som absorberar. Farliga mikroskopiska ämnen penetrerar huden och sätter sig i fettet och har man tillräckligt många så kan det uppstå en genmanipulation och så bildas det cancerceller. 

Brandman (genrebild).

Många saknar skydd mot cancer

Nyheter

Vad kan man som enskild brandman göra för att minska risken att bli sjuk?

SVAR: Ha fakta och kännedom om de risker som finns. Och att man orkar löpa hela linan ut. Det spelar ingen roll att klockan är tre på natten du kan ändå aldrig tappa ”Friska brandmän”-metodiken. De brandbefäl som har ansvar för skiftlaget måste också ta sitt ansvar och se till så att ingen slinker undan sin skyldighet att hålla en ren arbetsplats.

Mikael Svanberg, Kommunal.
Mikael Svanberg, Kommunal.

Vad gör Kommunal för att minska risken att medlemmarna blir sjuka?

SVAR: Vi utbildar våra skyddsombud och informerar våra medlemmar. Vi fortsätter att försöka påverka lokala arbetsgivare och centrala parter att tillhandahålla ekonomiska medel för att få till en acceptabel arbetsmiljö. Vi uppmanar våra medlemmar att göra en arbetsskadeanmälan. Det är där det börjar. Om nu, Gud förbjude, någon drabbas av cancer, så måste den enskilde brandmannen eller brandbefälet åtminstone använda sig av skyddsnätet som finns. Det kan Kommunal biträda med. Utan att utlova något, så blir sannolikheten lite större när vi har WHO som uttalar sitt stöd för att det finns en koppling mellan yrket och vissa cancerdiagnoser. Vi har en specifik branschsida på vårt intranät och där finns det ett batteri av hjälpmedel som uppdateras som sektioner och förtroendevalda kan ladda ner.

Tycker Kommunal att alla brandmän borde screenas för vissa typer av cancrar?

SVAR: Det är en intressant idé. Effekten av tidig upptäckt ökar ju överlevnadschansen om du får cancer. Vissa räddningstjänster gör PSA och avföringsprov, bland annat Storstockholms Brandförsvar.