Den 11 september är det kommunval i Stockholm. Då kan Kommunals medlemmar i Stockholm välja mellan ett nytt styre med en solidarisk personalpolitik, eller nuvarande styre med Moderaternas meningslösa applåder och tomma löften.

Vid det senaste kommunfullmäktigesammanträdet samlades undersköterskor, vårdare, barnskötare och stödpedagoger utanför stadshuset för att manifestera. De, som bär stadens omsorg på sina axlar, kom för att kräva högre lön och bättre arbetsvillkor efter att ha slitit i två år vid coronafronten. De möttes av tomma löften och avmätta applåder från Moderaterna.

Moderaterna struntar i arbetsmiljön

Moderaternas besked var att strunta i manifestationen och i stället upprepa sitt arbetsgivarlöfte med rubriken: ”Välkommen att utvecklas i framtidens Stockholm där dina insatser verkligen gör skillnad”.

Hur vill det moderatledda styret göra personalen mer ”välkommen”? Är det genom att neka omsorgspersonalen den skyddsutrustning de behöver när de arbetar med smittade äldre under en pandemi? Eller förvägra personalen i förskolan arbetsskor när de i två års tid varit tvungna att minska smittorisken genom att vara utomhus med barnen?

Moderaterna ägnar inte en tanke åt det som faktiskt får välfärdens medarbetare att känna sig välkomna, nämligen arbetsmiljön. Det gör vi socialdemokrater.

Fler anställda inom förskola och äldreomsorg. Stärkt grundfinansiering för att nå målet om ökad personaltäthet och fler heltidsanställda med tillsvidareanställning.

Om det blir maktskifte i Stockholm vill vi därför genomföra följande förslag:

  1. Stockholm ska inte ha några ofrivilligt deltidsanställda. Vi föreslår även bemanningsenheter med fastanställd heltidspersonal i alla stadsdelar.
  2. Rätt till arbetsskor. Anställda inom förskolan, kommunal hemtjänst och vård- och omsorgsboende ska erbjudas arbetsskor.
  3. Fler anställda inom förskola och äldreomsorg. Stärkt grundfinansiering för att nå målet om ökad personaltäthet och fler heltidsanställda med tillsvidareanställning.

Under den gångna mandatperioden har inte ett enda personalärende varit uppe för behandling i stadens ansvariga utskott. I stället har Moderaterna röstat ned och motsatt sig varje förslag som vi föreslagit för att förbättra arbetsmiljön och tryggheten för alla de som slitit hårt under pandemin.

Stockholm kan bättre. Den 11 september kan du rösta för förändring. Ett nytt socialdemokratiskt lett styre kommer förverkliga en solidarisk personalpolitik som förbättrar arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Kommunals medlemmar.