Vi vänder oss ut och in. Vi vänder på minuter för att tiden ska räcka till. Vi ber om ursäkt för att vi är sena. Vi ursäktar oss hemma för att vi är trötta. Livet som undersköterska. Ett jobb, ett kall. 

Vi vill att tiden ska räcka till. Vi vill att människorna vi vårdar och hjälper får den tiden de har rätt till. Efter ett långt arbetsliv, genom sjukdom kan man någon gång i livet behöva en hjälpande hand. 

Ann-Sofie Svensson.
Ann-Sofie Svensson.

Under en tid har hemtjänsten förändrats drastiskt. Minuterna blir färre och färre. Tiden mellan våra arbets­platser blir kortare. Människorna vi vårdar blir sjukare. Dubbelbemanningar dras ner för att personal inte hinner vänta in en kollega. 

Vi måste tänka om och tänka rätt. Vi behöver se över organisationen.

Mer resurser måste tillsättas

Ska man satsa på omvårdnad och hemtjänst så måste resurser tillsättas. Vi behöver tänka dygnetruntverksamhet 24/7. Ett arbete som pågår måndag till söndag året om. Vi behöver utbildad personal. Hemtjänsten kräver en omstart. 

Vi behöver hållbara scheman. Vi behöver en bra arbetsmiljö och vi behöver litas på. Snälla, tillåt oss visa den kunskap vi besitter.

Låt en arbetsdag generera trygghet för såväl människan som personal. För vi är alla människor. Vi pratar sjuktal. Vi pratar siffror. Det läggs ned otaliga timmar på att förstå varför personalen är sjuka. Fråga oss för vi vet.

Vi behöver hållbara scheman. Vi behöver en bra arbetsmiljö och vi behöver litas på. Snälla, tillåt oss visa den
kunskap vi besitter. Många av oss har jobbat tvåsiffriga år inom omsorgen. Vi har sett nedskärningar i personalstyrkan. 

Akut personalbrist väntar

Att jobba med mindre personal är återkommande och mer en regel än undantag. Besöken dras ned för dagen för
att det inte finns en vikarie för den som är sjuk. Bristen på personal gör att våra arbetskamrater får jobba dubbelpass på dubbelpass. Efter en slitsam sommar 2021 så blev det ingen återhämtning under höst och vinter. I denna takt kommer vi inte ha personal sommaren 2022.

Nu är orken slut. Lyssna till oss. Satsa mer pengar i omsorg­e­n där det behövs. Satsa pengar på personalen. Lyft och hylla personal som vill jobba i vår vackra kommun Sotenäs och i andra kommuner i landet. Låt personalen få arbetsro. 

Tillåt personalen att vara med att forma den nya hemtjänsten. De gamla fotspåren är numer uttjänade.