– Jag har ett jättebra jobb, men man ska räcka till också, säger Susanne Frisk.

Pandemin satte fokus på bristerna i äldreomsorgen, statsbidrag infördes till kommuner med en låg andel timanställda och som minskat andelen timanställda. När Kalmar nu får bidrag hoppas Susanne Frisk att både arbetstider och arbetsförhållanden ska bli bättre.

Hon arbetar på äldreboendet Vänskapens väg 6 i Kalmar och det gör även Marléne Karlsson. Båda är skydds- och arbetsplatsombud, har lång erfarenhet av äldreomsorgen och ser tydligt hur arbetsbelastningen, stressen och sjukskrivningarna ökat.

– Men man kan inte bara gnälla, man måste göra något konkret, säger Susanne Frisk.

Träffade politiker

De tog upp frågan i en grupp med arbetsplats- och skyddsombud från flera äldreboenden. Tillsammans startade de en namninsamling, 430 personer skrev under kraven på att höjd grundbemanning skulle ge mindre stress, färre sjukskrivningar, bättre omsorgskvalitet, underlätta rätten till heltid och att det skulle göra arbetsplatsen mer attraktiv så att kompetensen behölls.

430 namn

Kommunals sektion hjälpte till att sprida namninsamlingen till flera arbetsplatser. Sedan träffade Kommunals medlemmar politikerna.

– Det var jättebra, då kunde vi uttrycka vår frustration och säga att det här måste ändras. Ibland vet de inte hur verkligheten är, säger Susanne Frisk.

Susanne Frisk, undersköterska.

Vi måste få folk att stanna, de orkar inte och det är för jäkligt att man ska behöva gå i pension tidigt för att kroppen inte håller för att vårdtyngden är så stor.

Susanne Frisk, undersköterska

På mötet med politikerna krävde de flera saker, bland annat högre bemanning.

– Vi måste få folk att stanna, de orkar inte och det är för jäkligt att man ska behöva gå i pension tidigt för att kroppen inte håller för att vårdtyngden är så stor. Det handlar bara om pengar, men i slutändan måste det kosta mer när folk blir sjuka, säger Susanne Frisk.

När Kalmar fick beskedet att kommunen fått statsbidragen stod det också klart att grundbemanningen ska höjas.

Så vill Kalmar använda statsbidragen:

  • Ökad grundbemanning med 45 undersköterskor på vård- och omsorgsboenden.
  • Fria arbetsskor.
  • Lägre nattpass (tio timmar i stället för nio).
  • Hemtjänsten får längre körtider på landsbygden.
  • Fast omsorgskontakt och mer kvalitetstid i hemtjänsten.
  • Reflektionsprojekt och återhämtning för anställda i vården.
  • Extra resurser till arbetsplatser med hög korttidsfrånvaro.
  • Två nya chefer som ska förbättra chefernas arbetsmiljö.

När Marléne Karlsson fick beskedet tyckte hon att det kändes som namninsamlingen gett resultat.

– Det var skönt, det känns som att de verkligen har lyssnat och som att vi har påverkat, säger Marléne Karlsson.

Susanne Frisk arbetar på en somatisk avdelning och hoppas att statsbidraget ska ge dem en extra kollega på dagtid.

– Vi har låg grundbemanning. Jag hoppas att man inte ska behöva springa från rum till rum och säga att du får vänta. Jag hoppas verkligen att man sen ska känna sig minde sliten och mindre trött. Och att vi verkligen kan få folk att stanna, att de som är duktiga är kvar och att folk vill utbilda sig till detta yrke, säger Susanne Frisk.

Marléne Karlsson, undersköterska.
Marléne Karlsson, undersköterska.

Även gratis arbetsskor betyder mycket.

– Det är också något som vi drivit och efterfrågat. Det känns ju superbra. Det är onda fötter som går här väldigt mycket, många timmar varje dag, säger Marléne Karlsson.

Fler har fått fast jobb

Kalmar får statsbidrag både för att andelen timanställda i äldreomsorgen är förhållandevis låg och för att den minskat. Samtidigt har andelen tillsvidareanställda ökat. Men även antalet anställda på allmän visstid (ava).

– Vi är inte för allmän visstid, men de är ändå bättre än timavlöning. Det tyckte våra medlemmar också, säger Marie Simonsson, ordförande för Kommunal i Kalmar.

Om vi höjer grundbemanningen så sjunker sjukfrånvaron och det hoppas vi kunna se, vi hoppas att det blir lättare att rekrytera och att fler går upp till heltid och så vidare så att det för med sig effekter som också är kostnadsbesparingar.

Michael Ländin (S), ordförande för omsorgsnämnden i Kalmar

På Vänskapens väg tycker Susanne Frisk att det fungerat bra när timanställda ersätts med ava-anställningar eftersom det innebär större kontinuitet. Hon påminner också om att den som är ava-anställd vet vilken lön den får, till skillnad från den som är timanställd. Målet är att fortsätt att hålla nere andelen timanställda, enligt Michael Ländin (S), ordförande för omsorgsnämnden i Kalmar.

Han har tagit in tryck av Kommunals kamp för bättre villkor och det har påverkat hur statsbidraget används.

– Det är medarbetarnas tur nu, vi har varit på mycket valmöten de senaste månaderna där medarbetarna berättat vad de skulle vilja se, det har framför allt varit en höjd grundbemanning, säger Michael Ländin.

Statsbidragen är nödvändiga

Samtidigt ser Michael Ländin stora möjligheter att behålla de förändringar som nu införs, en förhoppning är att de ska vara självfinansierande.

– Om vi höjer grundbemanningen så sjunker sjukfrånvaron och det hoppas vi kunna se, vi hoppas att det blir lättare att rekrytera och att fler går upp till heltid och så vidare så att det för med sig effekter som också är kostnadsbesparingar, säger Michael Ländin.

Men han anser att statsbidragen ändå är näst intill nödvändiga.

– Men naturligtvis så hoppas vi att någon form av statsbidrag kommer finnas kvar. Jag har svårt att se att någon regering helt tar bort statsbidragen till äldreomsorgen, säger Michael Ländin.


Statsbidrag till äldreomsorgen

30 procent av kommunerna (90 kommuner) får totalt 2 miljarder kronor i statsbidrag. Det är kommuner som har en lägre andel timanställda och/eller minskat andelen timanställda totalt 2 miljarder kronor i statsbidrag. 70 procent av kommunerna får dela på 1 miljard kronor för att ha anställt fler sjuksköterskor.

För att få bidragen måste kommunerna visa att det skett en förändring.