När kommunen går över till Bilaga J får anställda som har sovande jour betalt för färre timmar på natten och mindre tid i ob-ersättning. För boendestödjaren Petter Arvidsson betyder det cirka 1 500 kronor mindre i månaden.

– Det här är ett kvinnodominerat låglöneyrke. Inflationstakten skenar och man får inte mer mat i kassen när man går till Coop, sa Petter Arvidsson till Kommunalarbetaren i maj.

Kommunal har krävt att de tidigare villkoren skulle vara kvar. Men Kristinehamns kommun kommer att säga upp det så kallade kombinattsavtalet.

– Vi kan inte hindra arbetsgivaren att säga upp ett lokalt avtal. Vi vill behålla det gamla avtalet och skriva om det så det ger bättre villkor, men arbetsgivaren säger nej. Det vi fått är en lite mjukare övergång, säger Laura Sumanen.

Laura Sumanen, Kommunal.
Laura Sumanen, Kommunal.

Det betyder att de anställda får ett lönetillägg på 1 000 kronor under nio månader. Sedan trappas det ner stegvis under tolv månader. Kommunen skjuter också fram införandet av Bilaga J till oktober.

Mindre kännbart

–Vi har försökt att göra det mindre kännbart för medlemmarna och har fått arbetsgivaren att gå med på en mjukare övergång, det här är ingenting vi vill, det vill jag poängtera, säger Laura Sumanen.

Enligt Kommunal innebär Bilaga J att det blir ett och ett halvt pass mer per månad. Utifrån det har facket fått igenom att det ska bli möjligt att välja ny sysselsättningsgrad vid årsskiftet.

– Vi ville skapa en ventil att gå ner i tid om någon skulle vilja det, säger Laura Sumanen.

Vi ser också risker med att vi kommer tappa kompetent personal och vi tror att det blir ännu svårare att attrahera ny personal.

Laura Sumanen, Kommunal

Men hon anser ändå att de nya villkoren innebär en förlust för de anställda.

– Absolut, det har vi påtalat. Och vi tycker att det är väldig dålig personalpolitik från arbetsgivarens sida. Vi ser också risker med att vi kommer tappa kompetent personal och vi tror att det blir ännu svårare att attrahera ny personal och vikarier som kommunen redan nu har ett problem att rekrytera, säger Laura Sumanen.

Risk för sämre återhämtning

Nu väntar Kommunal på att arbetsgivaren ska presentera en övergripande handlingsplan som omfattar alla anställda som berörs utifrån den risk- och konsekvensanalys som gjorts. Laura Sumanen ser problem med Bilaga J.

– Det kommer att bli sämre möjligheter till återhämtning, säger hon.

Eva Lotta Lindskog är förvaltningschef för stöd, vård och omsorg i Kristinehamn.

– När det gäller återhämtning är det viktigt även med Bilaga J att säkerställa att vi följer arbetstidslagstiftning och kollektivavtal, men vi kommer även föra dialog med företagshälsovården kring lämpliga insatser för arbetsgrupper och individer, säger hon till Nya Kristinehamns-Posten.

Bilaga J

Bilagan gäller jourtid inom funktionshinderområdet i kommuner och regioner och kommunala bolag.

Den säger bland annat att:

  • Arbete kan förläggas i början och slutet av jourpasset och akuta insatser kan utföras mellan klockan 00–06. 
  • Genomsnittligt hälften av jourpasset anses utgöra ordinarie arbetstid och hälften anses utgöra jour. 
  • Genomsnittlig arbetstid under jourpass per vecka ingår i beräkning av den ordinarie arbetstiden. 
  • Arbetstagare har under jourpass rätt att sova i den mån arbetsuppgifterna medger. 
  • Jourersättningen är i nuvarande avtal 15 procent av timlön eller 8 minuter som ledig tid (högre vid storhelger).