När vänner får höra under vilka villkor vi jobbar tror de inte att vi pratar sanning. Jo, vi har ett avtal som säger att vi jobbar natt med jour och ständig beredskap, men vi får inte fullt betalt för alla timmarna vi är på jobbet. Det heter Bilaga J. Vi ska vara jour, alltid redo att svara på larm. Vi ska vara beredda att börja jobba när som helst under natten.

Ny tolkning av jour­begreppet

Avtal

Kommunals ordförande Tobias Baudin sa i ett inlägg att vi inte jobbar gratis. Nej, vi har lite över 30 kronor i timmen halva natten men den tiden räknas inte som arbetad tid.  Och när vår arbetstid inte räknas som arbetad tid efter halva natten betyder det att vi måste arbeta igen den tiden på dagar och kvällar.

Hur är det möjligt att vårt fackförbund tillåter gratis arbete under schemalagd tid!? Hur är det möjligt att år efter år arbeta gratis åt arbetsgivaren som när vi inom LSS jobbar under Bilaga J? 

Det här ska inte behöva förhandlas på lokal nivå. Självklart ska detta avtal förhandlas centralt inför avtalsrörelsen.

Många av oss som arbetar jour är helt överens om att du inte sover som du gör hemma. Man har ansvar hela dygnet för våra brukare. Flera av mina kollegor har gått ner i arbetstid för att de inte får återhämtningen, som är så viktig. Många av oss vill jobba heltid, fler och fler känner att vi inte orkar.

När vi får oplanerade larm på natten så är det väldigt svårt att somna om. Men vi ska fortsätta jobba enligt schema nästa dag. Det räknas inte även om vi har varit uppe fler gånger på natten. 

Vi är besvikna över att Kommunal inte lägger mer energi, tid och engagemang på att förbättra avtalet. Det finns kommuner som insett att denna fråga handlar om arbetsmiljö, och räknar all tid som arbetad tid och deras behandlingspersonal behöver inte jobba mer än sin sysselsättningsgrad. Men det här ska inte behöva förhandlas på lokal nivå. Självklart ska detta avtal förhandlas centralt inför avtalsrörelsen.  

Det måste ske en förändring. Vi tycker inte att Kommunal står på vår sida och kämpar för att vi ska få det bättre!  Jag hoppas verkligen att det kommer bli en förändring. Att detta arbetsmiljöproblem tas på allvar. Arbetsmiljölagen borde ändras, det ska inte få vara tillåtet med gratis arbetskraft. Och om nu inte lagen står på vår sida så hoppas jag och mina kolleger runt om i Sverige att Kommunal ska kämpa bättre för oss.