– Det kommer att bli mycket tydligare att jourpasset bör ha ett ordinarie arbetspass i anslutning till jourpasset, antingen före eller efter, säger Kommunals ombudsman Elisabeth Haug. 

Detta handlar alltså om den omdiskuterade Bilaga J i avtalet som gäller framför allt på funktionshinderområdet för personliga assistenter och stödassistenter med flera.

Kommunalare.

Nytt avtal klart – så här blev det

Avtal

Själva bilaga J har inte förändrats, texten är den samma. Men Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner har kommit om överens om en gemensam tolkning, som tillförs protokollet.

– Tidigare har arbetsgivaren haft ett ensidigt cirkulär med en tolkning som vi inte varit överens om. Där har man varit mer frikostig med arbete under passet och även hur mycket man förlägger som arbetstid under bilaga J-passet. Det har heller inte framgått när på dygnet man ska ha passet. Nu står det att man ska ha möjlighet att sova och sover gör man ju då nån gång i samband med att det är natt i alla fall, säger Elisabeth Haug.

I den här nya tolkningen står det att utgångspunkten är att arbetstagaren sover under jourtid. Och man har skissat upp hur ett jourpass normalt bör se ut och att det kan ligga arbetspass före och/eller efter jourpasset.

Och när arbete planerats in att utföras under jourpasset, skriver man, ska det också finnas tid och utrymme för oförutsedda insatser under natten.

Elisabeth Haug

Enligt Elisabeth Haug är Kommunal och SKR också överens om att efter avtalsrörelsen göra ett försök att förtydliga detta ytterligare.

– Utan att vi skrivit in det i protokollet är vi överens om att vi senare vill göra ett fördjupande förtydligande gemensamt för att det inte ska bli olika tillämpningar ute hur vi ska tillämpa bilaga J.

Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR, skriver i ett mejl att beskrivningen stämmer.

– Det är bra att parterna har en samsyn i frågan. Olika uppfattning i tolkningsfrågor leder till problem ute i verksamheterna, skriver hon.     

Bilaga J

Förläggningen av jourpass, enligt bilaga J, ska följa brukarens och verksamhetens behov av jour nattetid.

Jourpasset kan föregås och/eller efterföljas av arbetspass. Dessa räknas då som tre separata pass: ett arbetspass, följt av ett jourpass, följt av ytterligare ett arbetspass.

• När arbete planeras inom ramen för jourpasset ska det finnas tid/utrymme för oförutsedda insatser under natten.

• Utgångspunkten är att arbetstagaren sover under jourtid.