Under de senaste åren har arbetsvillkoren för välfärdsarbetare försämrats. Allra hårdast har undersköterskor i hemtjänsten och förskolepersonal drabbats. Där är de anställda för få och arbetsbelastningen för hög. Så kan vi inte ha det. Det är inte rimligt att kvinnor ska bära välfärden på sina axlar samtidigt som de får minskad pension, sämre hälsa och mindre tid och ork för fritid. 

Arbetar deltid för att orka

I dag arbetar många kvinnor deltid inom välfärden för att orka ett helt arbetsliv. Många går även i pension långt innan de fyllt 65 år för att de inte orkar med de tuffa arbetsvillkoren. Konsekvenserna blir förödande. Lägre löner och kortare arbetsliv leder till låga pensioner och därmed begränsad makt över sitt liv. Det är inte kvinnor som ska tvingas offra sig för att vi ska få en välfärd att lita på, det priset måste vi betala gemensamt. 

Vi i Vänsterpartiet har under lång tid förespråkat arbetstidsförkortning som en av lösningarna för att förbättra arbetsvillkoren i välfärden. Under tiden vi var med och styrde i Göteborg genomförde vi flera lyckade försök med sex timmars arbetsdag. Bland annat ett försök på äldreboendet Svartedalen som blev världskänt. Där blev resultatet friskare och mindre stressad personal som fick mer tid över för familj och fritid. 

Därför föreslår Vänsterpartiet att Göteborg stegvis ska förkorta arbetstiden för de anställda i välfärden. Särskilt vill vi prioritera dem som jobbar inom förskolan och omsorgen där sjukfrånvaron är som störst och arbetsvillkoren tuffast.

De ohållbara arbetsvillkoren synliggjordes under pandemin då klyftorna i arbetslivet och samhället visade sig tydligt. En del hade möjlighet att arbeta hemifrån och kunde skydda sig och andra mot smittspridning, men alla de som arbetar i välfärdens frontlinje fick gå till jobbet dag ut och dag in. 

Förbättra kommunalarnas arbetsvillkor

Flera rapporter och undersökningar visar att en stor andel av de som arbetat hemifrån under pandemin upplevde att de fick en bättre balans mellan arbete och fritid. Det blev enklare med hämtningar och lämningar och att hinna med olika aktiviteter. Att enbart arbeta hemma är dock inte bara positivt då det även medför flera negativa effekter för hälsan. 

Vi anser att lärdomarna från pandemin borde omhändertas i det framtida arbetet med att förbättra kommunalarbetarnas arbetsvillkor. Med en förkortad arbetsdag får vi en mer hälsosam balans mellan arbete och fritid. 

Kortare arbetsdag är lösningen

Det skapar också fler arbetstillfällen, genom att dela på jobben kan fler arbeta. Istället för att kvinnor sliter ut sig, kan fler hjälpas åt. Det är dessutom inte rimligt att kvinnor ska betala för sin egen arbetstidsförkortning genom att arbeta deltid. 

Därför föreslår Vänsterpartiet att Göteborg stegvis ska förkorta arbetstiden för de anställda i välfärden. Särskilt vill vi prioritera dem som jobbar inom förskolan och omsorgen där sjukfrånvaron är som störst och arbetsvillkoren tuffast. Detta är en fråga vi går till val på. Sex timmars arbetsdag är en jämlikhet- och jämställdhetsreform och en del av lösningen på de ohållbara arbetsvillkoren för kvinnor i välfärden.