Maggie Thudin, undersköterska.

Maggie Thudin, undersköterska.

Ordföranden i socialnämnden Ingrid Nygren (C) säger att nämnden sliter sitt hår för att klara verksamheten i äldreomsorgen.

– Vi har de pengar vi har och har svårt att få dessa att räcka till. Därför måste vi spara på personalens villkor även om det känns fel.

Ingrid Nygren (C).
Ingrid Nygren (C).

Hon hoppas att kommunen får stöd från statens kommunakut med extra pengar som kan ges till de fattigaste kommunerna i landet.

Inte imponerade

En av dem som får betala med sämre villkor är undersköterskan Maggie Thudin som arbetar inom hemtjänsten. Hon kan fyra gånger om dagen köra flera mil till någon av brukarna i kommunen. Kollegan Maria Björklund arbetar på ett äldreboende i omoderna lokaler.

De är inte imponerade över hur äldreomsorgen sköts i Bjurholm. 

– Kommunen sparar in på personalens arbetsmiljö och scheman. Vi har bland de lägsta lönerna av alla undersköterskor i landet, säger de missnöjt.

Maria Björklund, undersköterska.

Utbildade och erfarna undersköterskor slutar och ersätts med outbildade, ibland med språkproblem. Kompetensen sjunker, det drabbar de äldre.

Maria Björklund, undersköterska

De två undersköterskorna sitter på Kommunals expedition i huset bredvid kommunhuset.

Från fönstret syns vid parkeringen en trästaty av en bäver, djuret finns också med i stadsvapnet. Bjur är just ett gammalt ord för bäver.

Litet skatteunderlag

De arbetar och lever i en glesbygdskommun sex mil väster om Umeå i Västerbotten. Det är Sveriges minsta kommun med omkring 2 300 invånare. Skatteunderlaget är litet för att täcka de kostnader som krävs för att ge kommunal service.

Bjurholm lägger en större andel av sin budget på äldreomsorg jämfört med andra kommuner, drygt en tredjedel. Kommunens äldreomsorg är också dyrast i landet med hänsyn till antalet invånare över 65 år. 

Så satsar man på äldreomsorgen i din kommun.

Krympande äldreomsorgen

Så satsar din kommun på äldre­omsorgen

Val 2022

En konsultrapport som socialnämnden beställt konstaterar att det finns stora utgiftsposter som skulle kunna minskas och ge utrymme för bättre äldreomsorg och villkor för personalen.

Konsultrapporten föreslår att det inrättas trygghetsboenden centralt i kommunen för dem som vill bo tryggare och få social samvaro som inte går att få hemma. Ett mellanting mellan hemtjänst och äldreboende. Då skulle kostnaderna för hemtjänst för dem som inte vill bo kvar hemma men inte kvalar in på ett äldreboende kunna minskas.

”Färre mil i bil”

Maggie Thudin tycker att förslaget är en bra idé.

– Då skulle det kunna bli färre mil i bil, säger hon.

Konsultrapporten föreslår också att planerna på att bygga Diamanten förverkligas, ett nytt gemensamt äldreboende som ska ersätta de tre nuvarande.

Boendet jag arbetar i är också angripet av mögel, vi kallar det för ’sjuka huset’.

Maria Björklund, undersköterska

Maria Björklund tycker också att det är ett bra förslag.

– Nu arbetar vi i slitna lokaler som kan vara trånga och med långa korridorer för personalen att springa i mellan rum och korridorer. Boendet jag arbetar i är också angripet av mögel, vi kallar det för ”sjuka huset”.

Enligt politikerna i Bjurholm kan det dock ta minst tre år innan inflyttning kan ske om Diamanten byggs.

För att klara kostnaden för dagens äldreomsorg har kommunen sparat på de äldres aktiviteter. Dagverksamhet har tagits bort. Personalens bemanning har minskat. Alla måste arbeta varannan helg och då med delade turer.

Maggie Thudin är också huvudskyddsombud och förhandlare för Kommunal i Bjurholm.

Fackligt arbete går trögt

På väggen bredvid henne inne på expeditionen är det fackliga löftet uppklistrat, som allt fackligt arbete grundar sig på:

”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, arbeta på sämre villkor eller lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte måste arbetsgivaren uppfylla våra krav.”

Hon har varit facklig kämpe i 20 år i kommunen. Maggie Thudin tycker att det går allt trögare, inte minst inom äldreomsorgen. 

– Det är svårare att få gehör för våra krav, säger hon med en suck.

Antalet äldre blir fler – samtidigt satsas det mindre på äldreomsorgen.

Krympande äldreomsorgen

Miljardtapp för äldre­omsorgen

Val 2022

Villkoren gör att det är svårt att behålla och rekrytera kompetent personal.

– Utbildade och erfarna undersköterskor slutar och ersätts med outbildade, ibland med språkproblem. Kompetensen sjunker, det drabbar de äldre, säger Maria Björklund.

Konsulterna rekommenderar i sin rapport att det satsas på personalen med bättre arbetsmiljö och stärkta kompetenskrav för ordinarie och tillfällig personal.

Tjänar minst i landet

Ansvariga politiker delar Kommunals kritik och instämmer i stora delar med konsulternas förslag, även om det finns en minoritet som tycker att bygget av Diamanten skulle sluka för stora resurser med hänsyn till andra behov i kommunen.

Kommunalrådet Christina Lidström (M) betonar vikten av bättre arbetsmiljö.

– Och det känns inte bra att undersköterskorna tjänar minst i landet. Det behöver vi göra något åt.

Christina Lindström (M).
Christina Lindström (M).

I årets lokala löneförhandlingar fick dock inte kommunalarna inom äldreomsorgen något utöver den pott de har rätt till enligt avtal.

– Problemet är att vi har väldigt lite pengar att fördela i år, motiverar Christina Lidström att kommunen sa nej till några extra pengar.

Socialdemokraten och vice ordföranden i socialnämnden, Martin Berglund, tycker att resurserna i samhället är ojämlikt fördelade.

– Det finns en kommun i regionen som har byggt en padelhall för 140 miljoner. Herrgud, tänk vad vi kunde göra för de pengarna. Han tycker att skatteutjämningen mellan kommunerna borde fungera bättre. Och att statsbidragen borde höjas i takt med kostnadsutvecklingen.

Kan lösa arbetsmiljöproblem

Den som anser att äldreomsorgen i Bjurholm är en viktig fråga i höstens val får svårt att välja bland ansvariga partier i kommunen.

Deras gemensamma svar liknar det som ges av Gunilla Forsberg (KD), i socialnämnden.

– Diamanten kan lösa många av arbetsmiljöproblemen, även om inflyttning kan ske tidigast 2025. Personalen har i alla fall något att se fram emot till dess, säger hon.

Gunilla Forsberg (KD).
Gunilla Forsberg (KD).

Undersköterskan Maria Björklund nöjer sig inte med politikernas svar. Hon vill att det satsas redan nu på bättre löner och villkor för personalen.

– Saknas det pengar kanske vi måste fråga oss om vi kan fortsätta som en egen kommun. Vi kanske borde slå oss ihop med någon annan för att få bättre resurser till äldreomsorgen och personalen, säger hon.