Borgholm har Sveriges högsta andel äldre. Än så länge räcker pengarna. Frågan är om nya lösningar blir räddningen för framtiden?

Så satsar man på äldreomsorgen i din kommun.

Så satsar din kommun på äldre­omsorgen

Krympande äldreomsorgen

Val 2022

Ett långt tåg av rullstolar kör genom centrala Borgholm. Det är tisdag och som vanligt är volontärer på promenad med gamla från äldreboenden. Att det bor många äldre i kommunen märks både på stan och i budgetarbetet. En dryg tredjedel av kommunens budget går till äldreomsorgen. Många kommuner med hög andel äldre har problem att få ihop ekonomin, men så är det inte här.

– Vi har negativa födslotal, men många som bor här är företagare och de slutar inte arbeta för att de fyllt 65 år. De fortsätter att betala skatt, säger kommunalrådet Ilko Corkovic (S).

Politisk oenighet

Ekonomin går bra trots att kommunalskatten legat still i tio år och det finns en enighet i politiken om att den inte ska höjas.

– Det är pensionärer från storstäder med bra pension som flyttar hit och de jämför med de låga skatterna i Stockholm, säger Eddy Forsman (M) som är andre vice ordförande i socialnämnden.

Den politiska oenighet som finns handlar om hur äldreomsorgen ska bekostas när fler invånare blir över 80 år och behovet av omsorg ökar. Eddy Forsman vill se en budgetökning som betalas av att skolorna blir färre.

­– Elevunderlaget minskar, det behövs en ny struktur.

Vill ändra arbetssätt

Socialdemokraterna menar att skolorna behövs för att få yngre familjer att flytta in. De tror att det kan räcka att arbeta förebyggande och ändra arbetssätt i äldreomsorgen. Ilko Corkovic håller fram Borgholmsmodellen som ett bra exempel. Det är ett arbetssätt som funnits sedan 2018 där äldreomsorgen, primärvården och regionens sjukhusvård tillsammans satsar på att förebygga och fånga upp sjukdomar hos de äldre innan det blir kostsamt och kräver stora resurser.

Ilko Corkovic, kommunalråd (S).
Ilko Corkovic, kommunalråd (S).

Den stora utmaningen nu är att 200 vikarier behövs till sommaren och det fortfarande saknas ett femtiotal. Kommunals huvudskyddsombud Cecilia Laneborg vill göra arbetet mer attraktivt. Kommunen har redan tagit bort delade turer, infört heltid för alla, arbetskläder och bidrag till arbetsskor, men unga sommarjobbare kan ändå få andra jobb med bättre villkor.

– Det behövs politiska beslut på alla nivåer om att våra löner ska upp och att arbetstiderna ska bli bättre.

Okunskap om undersköterskor

Malin Eriksson som är arbetsplatsombud i sin hemtjänstgrupp, menar att det skulle bli mer attraktivt att arbeta i äldreomsorgen om fler förstod vad undersköterskor gör och kan.  

– Mer av vår kunskap skulle kunna användas inom Borgholmsmodellen, men vi behöver ha en bättre personalkontinuitet för att det ska fungera.

Antalet anställda är ungefär samma i dag som det var för tjugo år sedan, trots att fler har äldreomsorg och vårdbehoven är tyngre.

Jag tror på arbetstidsförkortning med samma lön. Då skulle fler orka.

Maria Svanborg, verksamhetschef för äldreomsorgen

Maria Svanborg, verksamhetschef för hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen, tror inte att fler anställda är svaret.

– Men jag tror att arbetsvillkoren måste ändras. Jag tror på arbetstidsförkortning med samma lön. Då skulle fler orka.