I vilka yrken kan arbetsgivaren kräva ett registerutdrag från belastningsregistret?

SVAR: Det är ett lagkrav att visa utdrag när du blivit erbjuden ett jobb, eller praktik där du har direkt eller regelbunden kontakt med barn, exempelvis på en förskola, grundskola eller ett boende där barn tas emot. Men det gäller inte bara om du arbetar med barn. Registerutdrag krävs också för yrken inom psykiatrin eller missbruksvård och för vissa yrken i försäkringsbranschen eller på larmföretag.

Jag har sökt arbete inom äldreomsorgen, kan arbetsgivaren kräva ett registerutdrag från belastningsregistret då?

SVAR: Ja och nej. De har ingen laglig rätt att kräva det. De kan be dig att visa ett, men du har rätt att säga nej. Det är bara i yrken med barnkontakt, psykiatrisk vård och vissa försäkringsyrken som det är lagkrav på att visa registerutdrag. Däremot finns i dag ingen lag som förbjuder de att fråga om du vill visa ett.

Kan arbetsgivaren säga att jag inte får arbetet om jag inte visar ett utdrag från belastningsregistret trots att det inte är lag på det i yrket jag har?

SVAR: Ja, enligt Kommunals förbundsjurist Olov Östensson kan de det om de inte redan lovat dig en anställning eller ett avtal är påskrivet.

Jag arbetar inte med barn, men är ideell tränare för ett ungdomslag. Klubben vill att jag lämnar ett registerutdrag, måste jag det?

SVAR: Ja, det finns ett lagkrav på att ledare för barn i idrottsföreningar eller andra barnverksamheter ska lämna ett utdrag om uppdragsgivaren ber om det.

Vilka brott finns med i registerutdrag från belastningsregistret?

SVAR: Det är olika beroende på vilket yrke du begär ett utdrag för. Det finns sju olika utdrag, i utdraget för skola och förskola finns mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott samt grovt rån med. Om du dömts för andra brott i samband med domar för de brotten så finns de också med, annars finns inte andra brott som rån, stöld eller narkotikabrott med i just det här utdraget. I den här artikeln kan du se vilka brott som är med i de olika utdragen.

Vem begär ut registerutdraget? Jag som söker jobb eller arbetsgivaren?

SVAR: Det är olika beroende på vilket yrke det handlar om. Vissa arbetsgivare har laglig rätt att begära ut ett utdrag om dig och gör det själva. De som inte har den rätten (som exempelvis skolor, förskolor och HVB-hem) kommer att be dig att beställa ett utdrag själv.

Vilka arbetsgivare har laglig rätt att beställa ett utdrag från belastningsregistret om mig?

SVAR: Arbetsgivare inom psykiatrisk sjukvård, vård av personer med intellektuell funktionsnedsättning, vård av barn och unga, tvångsvård av missbrukare samt firmor som installerar larm. De skickas inte till arbetsgivaren utan till den det handlar om.

Får en arbetsgivare ta ut ett registerutdrag från belastningsregistret om jag söker ett arbete och inte har fått det?

SVAR: Nej, arbetsgivare får bara beställa utdrag om en person ska anställas.

Kan arbetsgivaren kräva att jag lämnar ett oöppnat kuvert med registerutdraget från belastningsregistret?

SVAR: Nej, det kan de inte. Du har rätt att själv läsa vad som står först.

Södertälje kommun vill kolla upp anställdas brottsbakgrund.

Här kan alla anställda kontrolleras

Nyheter

Vem bestämmer vilka brott som är med på utdragen för olika yrken?

SVAR: Enligt lagen är det regeringen som bestämmer vilka brott som är med för varje yrke.

Finns det något registerutdrag som innehåller uppgifter om alla brott och påföljder?

SVAR: Ja, om du begär ut ett utdrag för att kontrollera egna uppgifter är alla uppgifter som finns om dig i registret med.

Om jag varit misstänkt för ett brott eller frikänts, syns det i registerutdraget?

SVAR: Ja och nej, det beror på vilket utdrag du begär ut. I det för HVB-hem finns alla väckta åtal mot dig med, även om du är frikänd i rättegång. Här finns också uppgifter från det polisen kallar Misstankeregistret med. Det innehåller bland annat uppgifter om brott du är friad eller misstänkt för.

Kan brott i andra länder finnas med?

SVAR: Ja, domar från länder som tillhör Interpol, Europol eller andra länder som Sverige har avtal med.

Drogtest – det här gäller.

Drogtest på jobbet – det här gäller

KA reder ut

Jag är medborgare i ett annat EU-land. Syns brott jag gjort där?

SVAR: Ja, alla som är medborgare i ett annat EU-land eller Storbritannien kontrolleras mot belastningsregister i de länderna. Det syns på utdraget om det gjorts.

Min arbetsgivare vill att jag lämnar in ett nytt registerutdrag varje år, får de kräva det?

SVAR: Nej, det får de inte. Det är bara vid nyanställning som det finns stöd i lagen att kräva det.

Hur länge finns uppgifter kvar i registret?

SVAR: Det är olika beroende på vilka brott det gäller och vilka straff som utmätts. Fängelsedomar gallras bort senast 20 år efter frigivning, den kortaste gallringstiden har straffvarningar för personer under 18 år – de finns kvar 3 år.

Kostar det något att begära ut registerutdrag från belastningsregistret?

SVAR: Ja och nej, Det är gratis om det ska användas i Sverige. Utdraget som kan användas utomlands kostar pengar.

Källa: Polisen, riksdagen.se, Lag (1998:620) om belastningsregister, Kommunal