Har man aldrig arbetat skift så har man kanske inte heller funderat kring problematiken med barnomsorg på kvällar, helger och nätter. Som så mycket annat i samhället är kraven på barnomsorgen uppbyggda på att man jobbar dagtid, måndag till fredag. Kommuner har bara en skyldighet att erbjuda barnomsorg dessa tider, nattis eller barnomsorg på obekväm tid är inget som är tvingande för kommunerna. 

Samhället förlitar sig samtidigt på att vissa tjänster ska finnas tillgängliga när som helst på dygnet när man behöver det – inte minst pandemin har visat hur otroligt viktiga dessa yrken är – men trots det saknas viktiga förutsättningar när man är förälder. Är det rimligt? 

Två skiftarbetande föräldrar

I vår familj är vi två skiftarbetande vuxna, med tjänstgöring både kvällar, nätter, helger och röda dagar. Vi har två barn, en i förskoleåldern och en i skolåldern, båda inskrivna inom barnomsorgen i vår kommun. 

Systemet i dag förlitar sig på att det finns andra tillgängliga alternativ som mor- och farföräldrar, andra familjemedlemmar, vänner och så vidare som kan tänka sig att ställa upp på ”obekväm tid”. Men alla har inte den möjligheten, av olika skäl. Vi har våra familjer i andra delar av Skåne och kan inte räkna med dem i vårt vardagspussel. 

För att få igenom våra önskade tider måste vi lämna in ett schema minst två månader i förväg. Alla som jobbar inom vård och omsorg med så kallat önskeschema vet att nästa schema oftast inte dyker upp mer än 14 dagar i förväg.

I vår kommun erbjuds ”nattis”, vilket vi givetvis valt att använda. Vi blev dock snabbt varse att det inte erbjuds ”fullt ut”. Vi har ingen barnomsorg på helgnätter (fredagskvällar erbjuds om man lämnar in schema i tid), det är oftast inte öppet på röda dagar och för att ens få igenom våra önskade tider måste vi lämna in ett schema minst två månader i förväg. 

Alla som jobbar inom vård och omsorg med så kallat önskeschema vet att nästa schema oftast inte dyker upp mer än 14 dagar i förväg, för att verksamheterna behöver den flexibiliteten. Det är dessutom inte ovanligt med schemaförändringar med kort varsel på grund av vakanser, byten, utbildningar och annat. 

Oförstående attityd

Vi har vid fler än ett tillfälle blivit nekade den barnomsorgstid vi önskat för att vi inte nått tidsramen, trots att vi påtalat orimligheten i tidsgränsen. Personalen som jobbar i verksamheten är fantastisk och försöker vara flexibel så gott de kan, så även rektorn på förskolan, problemet ligger högre upp i hierarkin. När vi försökt prata med kommunpolitiker och tjänstemän möts vi allt som oftast av en oförstående attityd och i många fall ett riktigt dåligt bemötande. 

Det vanligaste argumentet så fort vi försökt ställa något slags krav/önskemål är att ”kommunen har ingen skyldighet att erbjuda nattis, detta är något de valt att erbjuda, något vi bör vara tacksamma för”. Det gör att man som förälder hamnar i en situation där man har väldigt svårt att ställa krav, eller få gehör. 

Vi ses knappt hela familjen

För våra barn har detta resulterat i betydligt mindre ledig tid tillsammans hela familjen eftersom vi valt att försöka pussla våra scheman så att vårt behov av barnomsorg på obekväm arbetstid minimeras. Vi jobbar om varandra, arbetar sällan samma helg, har allt som oftast veckor där vi knappt ses på hela veckan och inför varje schemaläggning krävs en stor insats och tidsåtgång för att försöka få pusslet att gå ihop. 

I skollagens (2010:800) åttonde kapitel, tredje paragraf står följande:

   Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4-7 §§. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Lag (2017:1115).

Ändra skollagen

Jag har därför skickat in en motion till Kommunals kongress om att förbundet ska arbeta för att ändra lydelsen i skollagen så att det blir tvingande för kommunerna att erbjuda barnomsorg även kvällar, nätter, helger och röda dagar. 

I dagens samhälle med fler och fler jobb som kräver tjänstgöring på obekväm tid känns det väldigt märkligt att glömma bort det viktigaste vi har, våra barn. Som förälder strävar jag alltid efter att tillbringa så mycket tid som möjligt hemma med mina barn, varje missad nattning känns i hjärtat, men i mitt yrkesval ingick även vissa arbetstider. Det skulle innebära en enorm trygghet för både mig och mina barn att alltid kunna lämna dem till deras ordinarie barnomsorg.

Jag hoppas att Kommunals kongress ställer sig bakom min motion.